hebreeuws

Ben je op zoek naar een Hebreeuwse naam? Je vind hier een lijst met de betekenis, vindplaats in de Bijbel en populariteit.

Filter op:
  • Alles
  • Jongens
  • Meisjes
  • Neutraal
We hebben helaas geen naam kunnen vinden met deze filter.
Bijbelse naam Aaron

Aaron

Aäron - Aron - Ahron - Aharon - Arab: Haroen

De Bijbelse naam Aaron komt uit het Hebreeuws en betekent 'berg van kracht'. 

Ontdek naam

Bijbelse naam Abel

Abel

Abel is een Bijbelse naam, die in het Hebreeuws 'adem', 'ijdelheid' of 'de vergankelijke' betekent.

Ontdek naam

Bijbelse naam Abia

Abia

Abiam

Abia betekent Hebreeuws voor 'Jahweh is mijn vader'. Het is de naam van de koning van Juda, die leefde omstreeks 915-912 voor Christus.

Ontdek naam

Bijbelse naam Abigail

Abigail

Abigaïl - Gail - Gael - Abby

De Bijbelse naam Abigail is Hebreeuws voor 'de vader verheugt zich' of 'vader der toejuiching'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Absalom

Absalom

De Bijbelse naam Absalom betekent in het Hebreeuws 'Vader van de vrede'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Agrippa

Agrippa

Aggie - Agrippina

Agrippa is te verklaren vanuit het Hebreeuws en draagt dan de betekenis 'die veel pijn veroorzaakt bij zijn geboorte'. De Latijnse betekenis is iets minder pijnlijk en betekent 'kolonist'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Amad

Amad

Amadou - Aad - Ahmed

Amad is een Arabische naam die 'geprezen' of 'dankbaar' betekent. In de Bijbel wordt naar Amad verwezen als een stad. In het Hebreeuws betekent het 'eeuwig volk'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Amal

Amal

Amalia

Amal kan in het Hebreeuws zowel 'zwoegen' of 'harde werker' als (drager van) 'last' betekenen, de naam wordt gerelateerd aan werk of arbeid. Het wordt ook wel vertaald met misleiding of zonde.

Ontdek naam

Bijbelse naam Amasa

Amasa

Deze jongensnaam van Hebreeuwse afkomst betekent 'last' of 'drager van lasten', ook te interpreteren als 'De Heer heeft gedragen'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Amos

Amos

De Bijbelse naam Amos komt uit het Hebreeuws en betekent 'last', 'gedragene' of 'drager van lasten'. Amos is de derde van de twaalf kleine profeten uit het Oude Testament.

Ontdek naam

Arwad

Arwad

Arwin - Arvad

Arwad en Arvad zijn Hebreeuwse namen, die 'dwaler' of 'vriend van de mensen' betekenen.

Ontdek naam

Asa

Asa

Asha - Masha

Asa is een Hebreeuwse naam die 'dokter' of 'hij die geneest' betekent. Enigszins ironisch, omdat koning Asa van Juda uit de Bijbel sterft aan een ziekte aan zijn voet.

Ontdek naam

Asaf

Asaf

Asa

Asaf komt van het Hebreeuwse 'asap', wat 'verzamelaar' betekent. Er zijn in de Bijbel meerdere mensen die deze naam dragen.

Ontdek naam

Bijbelse naam Bunni

Bunni

Bonnie - Bonny

Bunni komt van het Hebreeuwse werkwoord ‘bana’ wat ‘bouwen’ betekent.

Ontdek naam

Bijbelse naam Chanaja

Chananja

Chananja betekent "God is genadig". In de Bijbel komen meerdere Chananja’s voor.

Ontdek naam

Hadassa

Hadassa

De Bijbelse naam Hadassa betekent in het Hebreeuws iets als 'Mirte'. Dat is een plant die in de Bijbel een aantal keer genoemd wordt.

Ontdek naam

Hanna

Hanna

Hannah - Anna - Johanna - Hanne

De naam Hanna betekent vanuit het Hebreeuws 'God heeft mij begenadigd' of 'genade van God'.

Ontdek naam

Haran

Haran

Hara

De Bijbelse naam Haran is naar twee Hebreeuwse woorden terug te leiden. Het ene woord betekent iets als 'verdord', 'verdroogd' of 'verschroeid', het andere woord betekent iets als 'bergbewoner', of 'bergachtig'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Henoch

Henoch

Henoch betekent 'geïnitieerde' en 'toegewijde'. De naam was enigszins toepasselijk voor Henoch, de zoon van Jered, omdat zijn band met God zo hecht was dat 'Hij hem wegnam'.

Ontdek naam

Joach

Joach

Joachim

De Bijbelse naam Joach komt uit het Hebreeuws en betekent 'de Heer is zijn broeder'.

Ontdek naam

Kaleb

Kaleb

Caleb

De naam Kaleb betekent letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws 'hond'. Vanuit het Oud Engels betekent de naam 'trouw' en 'onverschrokken'.

Ontdek naam

Keïla

Keïla

Kaylee

Keïla is een Hebreeuwse meisjesnaam. Keïla was een stad die hoorde bij de stam van Juda. De naam betekent waarschijnlijk 'vesting' of 'bergrug', maar het zou ook 'slank' of 'eerlijk' kunnen betekenen.

Ontdek naam

Kenan

Kenan

Keanan

Kenan betekent, net als Kaïn, 'speer.' Het is ook een Hebreeuwse jongensnaam. Keanan daarentegen betekent 'oerwoud'. Kenan was de zoon van Enos, uit het nageslacht van Adam.

Ontdek naam

Bijbelse naam Lot

Lot

Lotte - Charlotte

Lot is afgeleid van het Hebreeuwse wordt 'lut'. Dit betekent 'verborgen' of 'gesluierd'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Nebat

Nebat

Nebat komt van het Hebreeuwse werkwoord nabat, wat 'zien', 'kijken', of 'bedenken' betekent.

Ontdek naam

Bijbelse naam Sem

Sem

Sam

Sem is de Nederlandse vorm van de Hebreeuwse naam Sjem. Dit betekent simpelweg ‘naam’, maar staat ook voor ‘goede naam’, of ‘roem’.

Ontdek naam

Sofar

Sofar

Sofar in het Hebreeuws betekent waarschijnlijk iets als 'tsjirper' of 'vroege vogel'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Xenius

Xenius

Zijn naam betekent 'heerser over koningen'.

Ontdek naam