De Bijbelse naam Abia is Hebreeuws voor 'Jahweh is mijn vader'. Het is de naam van de koning van Juda, die leefde omstreeks 915-912 voor Christus. Hij was de zoon van Rehabeam. 

Is de Bijbelse naam Abia populair in Nederland?

De naam Abia is in Nederland geen populaire naam. De naam wordt zowel voor mannen als vrouwen gebruikt en er zijn op dit moment zo'n 16 mensen die de naam dragen. 

Heeft Abia een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Abia is positief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Abia terugvinden?

De naam Abia is onder andere te vinden in het Bijbelboek 1 Samuel 8:2 en Matteüs 1:7.

Wie was Abia en wat deed hij?

Abia (of Abiam) is de tweede koning van Juda. Hij is de zoon en opvolger van Rehabeam. Als tijdgenoot van Jerobeam maakt hij zich ook schuldig aan de zonden van die tijd en is hij een ijverig voorstander van afgoderij en beeldendienst. Volgens de Kronieken is hij bij tijd en wijle ook een vrome koning. In zo’n periode behaalt hij zelfs een schitterende overwinning op Jerobeam, de koning Israël, waarmee hij voortdurend in oorlog is. Na een bijna driejarige heerschappij sterft hij, nalatende 14 vrouwen en 38 kinderen. Hij wordt begraven in de Davidsburcht en opgevolgd door zijn zoon Asa.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.