Abigail

Abigaïl - Gail - Gael - Abby

Bijbelse naam Abigail

De Bijbelse naam Abigail is Hebreeuws voor 'de Vader verheugt zich' of 'vader der toejuiching'.

Is de Bijbelse naam Abigail populair in Nederland?

De Bijbelse naam Abigail is in Nederland niet zo'n populaire naam. Sinds 1990 is er een lichte groei te zien van zo'n 10 naar zo'n 50 geboortes per jaar. Op dit moment dragen ongeveer 800 vrouwen de naam Abigail. Hoewel zeer zeldzaam, zijn er ook een aantal mannen die deze naam dragen. 

Heeft Abigail een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Abigail is positief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Abigail terugvinden?

De naam Abigail is onder andere te vinden in het Bijbelboek 1 Samuel 25:1

Wie was Abigaïl en wat deed zij?

Abigail is getrouwd met Nabal (=dwaas), een hard en gewetenloos man. Zij echter, is knap en heeft een goed verstand. Wanneer de mannen van David slecht worden behandeld door Nabal, wil David wraak nemen. Abigail hoort het en komt David tegemoet met eten en geschenken om hem te sussen. Dat lukt. Wanneer zij de volgende morgen aan Nabal vertelt wat er is gebeurd en wat ze heeft gedaan, schrikt hij zich letterlijk een ongeluk: hij krijgt een hartaanval en sterft enkele dagen later. Als David dit hoort, stuurt hij direct dienaren naar Abigail om haar ten huwelijk te vragen. Hij kan namelijk wel een verstandige vrouw gebruiken.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.