De Bijbelse naam Amos komt uit het Hebreeuws en betekent 'last', 'gedragene' of 'drager van lasten'. Amos is de derde van de twaalf kleine profeten uit het Oude Testament. Ook de vader van Jesaja heeft de naam Amos meegekregen.

Is de Bijbelse naam Amos populair in Nederland?

Ken jij een Amos? In Nederland zijn er ongeveer 200 mannen die deze naam dragen. In de afgelopen jaren is de naam iets populairder geworden, maar met 9 jongens die in 2016 Amos werden genoemd is de naam nog niet heel bekend. In de VS en Engeland is deze naam wel populairder. 

Heeft Amos een negatieve betekenis?

De betekenis 'last' van de naam Amos kunnen als negatief worden gezien, maar 'drager van lasten' kan juist duiden op een sterk en volhardend karakter.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Amos terugvinden?

De naam Amos is te vinden in de Bijbelboeken 2 Koningen 19:2 en Matteüs 1:10. 

Wie was Amos en wat deed hij?

De bekendste Amos uit de Bijbel is de profeet, die tegelijkertijd boer was. Hij fokte schapen, kweekte vijgen en verkondigde het woord van God. Amos' profetieën gaan voornamelijk over het noordelijke koninkrijk van Israël. Hij spreekt op gezag van de heer en profeteert in klare taal over de veroordeling die Israël te wachten staat, omdat zij het recht en de rechtvaardigheid verwaarlozen. Daarnaast spreekt hij ook een heilsprofetie uit over Israël: ondanks alles houdt God vast aan zijn belofte aan David – zijn koningshuis zal eeuwig voortbestaan. 

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.