beginletter H

Op zoek naar een Bijbelse naam met beginletter H? Bekijk het namenoverzicht voor de betekenis, vindplaats in de Bijbel en populariteit. 

Filter op:
  • Alles
  • Jongens
  • Meisjes
  • Neutraal
We hebben helaas geen naam kunnen vinden met deze filter.
Hadad

Hadad

De betekenis van de Bijbelse naam Hadad is niet helemaal duidelijk, maar het zou iets als 'schreeuw' of 'hard geluid' kunnen betekenen.

Ontdek naam

Hadassa

Hadassa

De Bijbelse naam Hadassa betekent in het Hebreeuws iets als 'Mirte'. Dat is een plant die in de Bijbel een aantal keer genoemd wordt.

Ontdek naam

Hagar

Hagar

De Bijbelse naam Hagar betekent waarschijnlijk iets als 'vlucht', of 'vreemde vluchteling'.

Ontdek naam

Hanna

Hanna

Hannah - Anna - Johanna - Hanne

De naam Hanna betekent vanuit het Hebreeuws 'God heeft mij begenadigd' of 'genade van God'.

Ontdek naam

Haran

Haran

Hara

De Bijbelse naam Haran is naar twee Hebreeuwse woorden terug te leiden. Het ene woord betekent iets als 'verdord', 'verdroogd' of 'verschroeid', het andere woord betekent iets als 'bergbewoner', of 'bergachtig'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Henoch

Henoch

Henoch betekent 'geïnitieerde' en 'toegewijde'. De naam was enigszins toepasselijk voor Henoch, de zoon van Jered, omdat zijn band met God zo hecht was dat 'Hij hem wegnam'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Hermes

Hermes

Hermes is de Griekse god van wegen, handel, reizigers en dieven. Hij is tevens de boodschapper van de goden en de zoon van Zeus.

Ontdek naam

Bijbelse naam Herodes

Herodes

Herodias

Er is tot op de dag van vandaag veel verdeeldheid over wat de naam betekent. Waarschijnlijk betekent de naam zoiets als 'heerser', 'held'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Hizkia

Hizkia

Hizkia betekent 'Kracht van de Heer'. De Hizkia die de meesten kennen (uit 2 Koningen) stond bekend als een deugdzame koning.

Ontdek naam

Bijbelse naam Hosea

Hosea

Hosea betekent 'redding' of 'verlossing'. De bekendste Hosea was een profeet onder koning Jerobeam II.

Ontdek naam