Herodes

Herodias

Bijbelse naam Herodes

Er is tot op de dag van vandaag veel verdeeldheid over wat de naam Herodes betekent. Waarschijnlijk betekent de naam zoiets als 'heerser', 'held', maar het zou ook af kunnen stammen van het Hebreeuwse 'harad', wat 'angstig' of 'bevend' betekent. 

Is de naam Herodes populair in Nederland?

De naam Herodes komt niet vaak voor in Nederland: minder dan vijf Nederlanders heten Herodes. Het komt waarschijnlijk door de associatie van de naam dat het niet veel voorkomt, vooral binnen christelijk Nederland.

Heeft Herodes een negatieve betekenis?

Ja. Naast de implicatie die de naam heeft in het Hebreeuws is de bekendste Herodes in de Bijbel verantwoordelijk voor de dood van vele kinderen.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Herodes terugvinden? 

De naam Herodes is te vinden in Bijbelboek Matteüs 2:1. 

Wie was Herodes en wat deed hij?

De bekendste Herodes geeft het bevel om elke jongetje onder de twee jaar oud om te brengen, uit vrees voor de nieuwe 'Koning'. Jozef wordt hiervoor in een droom gewaarschuwd dooreen engel van de Heer en vlucht met Maria en Jezus naar Egypte. Het zal niet de enige keer zijn dat Jezus met een Herodes te maken krijgt. Herodes Antipas is namelijk degene die verantwoordelijk is voor de executie van Johannes de Doper. Hij wordt onthoofd op verzoek van Herodes' stiefdochter Salome. Herodes Antipas was ook degene die Jezus verhoorde tijdens zijn rechtzaak. 

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.