beginletter S

Op zoek naar een Bijbelse naam met beginletter S? Bekijk het namenoverzicht voor de betekenis, vindplaats in de Bijbel en populariteit. 

Filter op:
  • Alles
  • Jongens
  • Meisjes
  • Neutraal
We hebben helaas geen naam kunnen vinden met deze filter.
Bijbelse naam Sadrach

Sadrach

Sadrach betekent waarschijnlijk 'woord, bevel van Aku (de maangod)', 'koninklijk' of 'blij op weg'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Safir

Safir

Saffira - Safiya - Sifrah - Saphira

De naam Safir komt waarschijnlijk van de naam Saffira, wat 'helder juweel' of 'schoonheid' betekent.

Ontdek naam

Bijbelse naam Salem

Salem

Saleem

De naam komt van het Arabische woord salaam en het Hebreeuwse woord shalom, wat allebei 'vrede' betekent.

Ontdek naam

Bijbelse naam Salma

Salma

Selma

Salma betekent waarschijnlijk 'gedegenheid', 'veiligheid' en 'integriteit'. Andere mogelijke betekenissen zijn 'kleding' of 'gewaad'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Salome

Salome

Salome betekent iets als 'vrede van Sion'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Salomo

Salomo

Salomon

De naam Salomo komt van het Hebreeuwse woord 'sjelômoh', wat wordt vertaald met 'de vreedzame'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Samuel

Samuel

Sam - Sem

De naam Samuel komt waarschijnlijk van het werkwoord horen (sjama) en betekent waarschijnlijk ‘gehoord/verhoord door God’.

Ontdek naam

Bijbelse naam Sanherib

Sanherib

De naam Sanherib betekent ‘God heeft verloren broeders voor me vervangen’, of ‘God heeft vele broeders’.

Ontdek naam

Bijbelse naam Sara

Sara

Sarah - Sarai

Sara betekent iets als ‘vorstin’ of ‘heerseres’.

Ontdek naam

Bijbelse naam Saul

Saul

De naam Saul betekent ‘de gevraagde’, of ‘om wie gebeden is’.

Ontdek naam

Bijbelse naam Saulus

Saulus

Saulus betekent net als Saul ‘de gevraagde’, of ‘om wie gebeden is’.

Ontdek naam

Bijbelse naam Sefanja

Sefanja

Zefanja

Sefanja, of Zefanja, betekent ‘de heer beschermt’, of ‘verborgen door God’.

Ontdek naam

Bijbelse naam Sem

Sem

Sam

Sem is de Nederlandse vorm van de Hebreeuwse naam Sjem. Dit betekent simpelweg ‘naam’, maar staat ook voor ‘goede naam’, of ‘roem’.

Ontdek naam

Sen

Sen

Shen - Senna - Senne

Deze naam komt van het Hebreeuwse woord 'shen'. Dit woord betekent 'tand' en is verwant aan het werkwoord shanan, wat 'slijpen' of 'verscherpen' betekent.

Ontdek naam

Set

Set

Seth

De naam Set of Seth komt uit het Hebreeuws en betekent 'geplaatst', 'aangesteld' of 'aangewezen'. Het zou ook iets als 'vervanging' of 'vergoeding' kunnen betekenen.

Ontdek naam

Siba

Siba

De betekenis van de naam Siba is moelijk te achterhalen omdat gelijksoortige namen en woorden erg veel voorkomen in Midden-Oosterse talen. Vermoedelijk betekent het iets als 'standbeeld' of 'plantenvezel'.

Ontdek naam

Sicha

Sicha

Sicha is een mannennaam van Hebreeuwse afkomst en betekent 'conversatie' of 'spraak'. Het wordt ook wel vertaald met 'dorstig' of 'droogheid'.

Ontdek naam

Sidon

Sidon

Sidonia

Sidon is een stad aan de Middellandse zee. De naam van de stad kan dan ook vertaald worden naar 'visserij' of 'vissersplaats'. De naam komt in het Oude Testament ook als voornaam voor.

Ontdek naam

Sifra

Sifra

Sifra is een vrouwennaam die maar één keer in de Bijbel voorkomt. De naam is Hebreeuws van afkomst en betekent ‘schoonheid’ of ‘lieftalligheid’.

Ontdek naam

Silas

Silas

Sil

De naam Silas is Grieks, maar heeft geen duidelijke betekenis. Het zou iets als 'zwijger' of 'stiltemaker'. De naam heeft misschien een connectie met het Aramese Seila en het Hebreeuwse Saul.

Ontdek naam

Simeon

Simeon

Simon - Shimon - Simone - Simona

De naam Simeon betekent 'Hij heeft gehoord', en kan dan als 'God heeft geluisterd' geïnterpreteerd worden.

Ontdek naam

Simi

Simi

Shimei

Simi of Shimei is verwant aan de namen Ismaël en Simon, en betekent 'God heeft geluisterd'. Het wordt ook wel eens vertaald met 'beroemd'.

Ontdek naam

Simon

Simon

Simone - Simona - Simeon - Simi

De naam Simon heeft twee verschillende betekenissen. In het Hebreeuws komt het van Shimon en betekent het 'Hij heeft gehoord', oftewel 'God heeft geluisterd'. Letterlijk vanuit het Grieks vertaald betekent het iets als 'platneus'.

Ontdek naam

Simson

Simson

Samson

De betekenis van de Bijbelse naam Simson is niet helemaal duidelijk. Een mogelijk betekenis is iets als 'schitterende zon', 'als de zon' of 'kleine zon'.

Ontdek naam

Sion

Sion

Xion - Zion - Zenith

Sion betekent waarschijnlijk iets als 'vesting' of 'versterkte stad'. Het zou ook iets als 'verdroogd land' of 'verdord land' kunnen betekenen.

Ontdek naam

Sippora

Sippora

Zippora

De naam Sippora is een Hebreeuwse benaming voor meisjes. Het betekent letterlijk 'vogeltje'.

Ontdek naam

Sofar

Sofar

Sofar in het Hebreeuws betekent waarschijnlijk iets als 'tsjirper' of 'vroege vogel'.

Ontdek naam

Sora

Sora

De Bijbelse naam Sora betekent waarschijnlijk zoiets als 'verslagen', of 'plaats van horzels'. Het is geen persoonsnaam, maar de naam van een stad in de Bijbel.

Ontdek naam

Stefanus

Stefanus

Stefan - Stefanas

Stefanus betekent in het Grieks zoiets als 'de gekroonde', 'kroon' of 'krans'.

Ontdek naam

Susanna

Susanna

Susi - Susa - Susan - Suzanne - Suus

Susanna is een afgeleide van Susan en betekent iets als 'lelie' of 'roos'. Het wijst op grote schoonheid. De naam wordt enkel gebruikt voor vrouwen.

Ontdek naam