De naam Saul betekent ‘de gevraagde’, of ‘om wie gebeden is’. Dit is een danknaam voor de geboorte van een kind. Saul was de eerste koning van de Israëlieten. Hij was de zoon van Kis, afkomstig van de stam Benjamin.

Is de naam Saul populair in Nederland?

Saul is niet echt een veelvoorkomende naam. De naam wordt vanaf 1960 een aantal keer per jaar gegeven. In 2016 werden er zes jongetjes geboren met de naam Saul. Er wonen zo’n honderd Sauls in Nederland.

Heeft Saul een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Saul is positief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Saul terugvinden?

De naam Saul is onder andere te vinden in de Bijbelboeken Exocus 6:15 en Handelingen 9:4.

Wie was Saul en wat deed hij?

Saul is de eerste koning van de Israëlieten. Hij is afkomstig van de stam Benjamin. In het boek 1 Samuel staat de levensloop van koning Saul beschreven. Het volk van Israël wenst een koning, en Samuel zalft Saul in het geheim tot koning. Hierna wordt Saul ook verkozen door het volk.

Saul behaalt verschillende successen, door het verslaan van Filistijnen. Na de overwinning op de Amelekieten, weigert hij echter om de koning en zijn vee te doden, terwijl Samuel hem dit heeft opgedragen. Samuel zegt hem dat hierdoor zijn koningschap zal worden beëindigd. David wordt nu gezalfd tot koning, waarna Saul David niet meer vertrouwd. Saul pleegt zelfmoord tijdens een veldslag, en uiteindelijk wordt David koning.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.