De naam Sanherib betekent ‘God heeft verloren broeders voor me vervangen’, of ‘God heeft vele broeders’. Sanherib was een zoon van Sargon II, die vóór Sanherib al andere zonen had gekregen. Sargon II was koning van Assyrië en Sanherib mocht hem opvolgen.

Is de naam Sanherib populair in Nederland?

De naam Sanherib komt niet of nauwelijks voor in Nederland. De Engelse vertaling Sennacherib komt voor zover bekend ook niet voor in West-Europa en Amerika.  

Heeft Sanherib een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Sanherib is niet negatief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Sanherib terugvinden?

De naam Sanherib is onder andere te vinden in het Bijbelboek 2 Koningen 18:12.

Wie was Sanherib en wat deed hij?

Sanherib is koning van Assyrië en Babylonië. Tijdens zijn regering onderneemt hij verschillende veldtochten, onder andere naar Juda, om gebied te winnen. Ook zendt hij een zwaar leger naar Jeruzalem, maar een engel van God doodt in één nacht 185.000 strijders. Hierdoor verliest koning Sanherib de macht over diverse volken. Enige tijd later werd Sanherib hierom door twee van zijn zonen vermoord. Een andere zoon, Esarhaddon, volgde hem op. 

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.