Junia of Juna verschijnt maar één keer in de Bijbel, namelijk in Romeinen 16. Haar naam wordt voornamelijk voor meisjes gebruikt en betekent in het Latijn 'de jongeling' of 'gewijd aan Jupiter'.

Is de naam Junia populair in Nederland?

Waar maar een aantal kinderen sinds de afgelopen jaren Junia zijn genoemd, is de verbastering Juna veel geliefder onder de bevolking. Vanaf 2012 zijn er kinderen bekend die deze naam dragen en met een lichte groei zijn er in 2016 zo'n 75 kinderen met deze naam. De naam is hierbij eigenlijk alleen voor meisjes gebruikt.

Heeft Junia een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Junia is positief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Junia terugvinden?

De naam Junia is onder andere te vinden in het Bijbelboek Romeinen 16:7.

Wie was Junia en wat deed hij/zij?

Over Junia is niet veel bekend, de naam komt maar in één vers voor: Romeinen 16:7. Junia krijgt in dit vers de groeten van Paulus en is zeer waarschijnlijk een vooraanstaande christelijk Joodse vrouw die in Rome woont. Er is in het verleden veel discussie gevoerd over Junia's geslacht. Dit begon al in de derde eeuw, maar zelfs nog in de twintigste eeuw kunnen vertalers simpelweg niet accepteren dat ook een vrouw apostel kan zijn geweest. Hierdoor spreken veel verschillende vertalingen elkaar tegen op dit gebied. Een definitief antwoord op dit vraagstuk is moeilijk te vinden.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.