Datan

Dathan - Dathen

Bijbelse naam Datan

Datan betekent 'behorend tot de fontein'. De betekenis 'geliefd geschenk van God' wordt ook gebruikt. In de Bijbel was Datan een zoon van Eliab uit de stam van Ruben. Datan werd samen met Korach, Abiram en hun families “als een fontein” opgeslokt door de aarde en afgevoerd naar het dodenrijk.

Is de naam Datan populair in Nederland?

De naam Datan wordt zelden aan een jongetje gegeven. De afgeleide naam Dathan komt iets vaker voor. In 2015 werd voor het laatst de naam Dathan aan een jongetje gegeven.

Heeft Datan een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Datan is positief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Datan terugvinden?

De naam Datan is te vinden in Bijbelboek Numeri 16:1

Wie was Datan en wat deed hij?

Het volk van Israël trekt onder leiding van Mozes en Aäron door de woestijn. Korach, Datan en Abiram komen onderweg tegen hen in opstand, gesteund door 250 Israëlieten. Ze vinden dat Mozes en Aäron zich boven het volk verheffen. Korach, Datan, Abiram en hun aanhangers én Mozes en Aäron moeten voor God verschijnen. Mozes roept dat alle mensen bij de tenten van de drie opstandige moeten weggaan. Korach, Datan en Abiram blijven met hun vrouwen en kinderen voor de tenten staan. Onder hun voeten splijt de grond open en de aarde slokt de drie mannen, hun families, alle mensen van Korach en hun bezittingen op. Datan wordt door God naar het dodenrijk gestuurd. Ook de 250 aanhangers overleven het niet: zij worden dodelijk getroffen door het vuur van de reukoffers. 

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.