Arius

Areus - Aries - Aris

Arius is een Griekse naam en betekent 'onsterfelijk'. De bekendste Arius uit de geschiedenis is de stichter van het Arianisme, een stroming binnen het vroege Christendom die niet geloofde dat Jezus en de Heilige Geest goddelijk zijn. Bij het Concilie van Nicea in 325 verklaarden de bisschoppen van de vroege Kerk Arianisme tot ketterij.

Is de Bijbelse naam Arius populair in Nederland?

In Nederland wordt de naam niet of nauwelijks gebruikt. In het buitenland is de naam het populairst in de Verenigde Staten: daar kregen in 2015 75 pasgeboren baby's de naam Arius. Veruit het grootste deel daarvan is jongen, al dragen ook enkele meisjes de naam.

Heeft de naam Arius een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van de Bijbelse naam Arius is niet negatief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Arius terugvinden?

De naam Arius is te vinden in het apocriefe geschrift: 1 Makkabeeën 12:7.

Wie was Arius en wat deed hij?

De naam Arius komt in de bijbel alleen voor in het deutrocanonieke boek 1 Makkabeeën.  Arius is koning van het Griekse Sparta, en in het boek gaat Jonatan Makkabëus, in die tijd hogepriester van Judea, een briefwisseling met hem aan.

In deze brieven, waarvan afschriften staan in 1 Makkabeeën 12: 6-23, sluiten Jonatan en Arius een verbond tussen hun volken. Volgens bronnen buiten de bijbel zou Arius erin zijn geslaagd om tijdens het beleg van Sparta in 272 voor Christus een legermacht van meer dan 25.000 soldaten buiten de stad te houden, terwijl hijzelf slechts tweeduizend man onder zijn commando had.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.