Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

Theologenconferentie

Op maandag 29 januari vindt in Harderwijk de jaarlijkse Theologenconferentie van het Evangelisch Werkverband plaats met het thema 'Ruimte voor de Geest - handreikingen voor geloofs- en gemeenteopbouw'. Sprekers zijn ds. Jelle de Kok, ds. Jacques Helder en dr. Gerrit Vreugdenhil. ’s Ochtends zal ds. Jelle de Kok door dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, worden bevestigd als predikant-toeruster binnen de Protestantse Kerk namens het Evangelisch Werkverband.

EW-directeur Hans Maat: “De benoeming van Jelle de Kok als predikant met een bijzondere opdracht is een logische en belangrijke stap voor het Evangelisch Werkverband. Al sinds jaren bedient Jelle de noordelijke regio’s met toerustingswerk, maar nu kan hij dit verbreden naar het hele land. Er is grote behoefte aan goede en inhoudelijke geloofstoerusting in kerken. Dit is ook wat de PKN-synode graag wil: volop inzetten op het geloofsgesprek en de geloofspraktijk.”

Theologenconferentie
De theologenconferentie is een toerustingsdag voor predikanten en kerkelijk werkers waarin zij dit jaar concrete handreikingen ontvangen over de praktijk van het werk van de Geest in gemeenteopbouw. Daarnaast is er op meerdere momenten in het programma ruimte voor aanbidding, verwerking en gebed voor elkaar.

De Theologenconferentie vindt maandag 29 januari van 9:30 - 15:30 u (inloop 9.30u) plaats in Kerkelijk Centrum de Regenboog in Harderwijk. Aanmelden kan via www.ewv.nl.