Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

De Nieuwe Bijbelvertaling in revisie

Dit voorjaar organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap in tien plaatsen de masterclass De Nieuwe Bijbelvertaling in revisie. Deelnemers aan deze masterclass krijgen inzicht in de revisie en gelegenheid voor inspraak.
 
De masterclasses zijn bedoeld voor professionele bijbelgebruikers, zoals predikanten, voorgangers en kerkelijk werkers. ‘Bij de revisie is hun inbreng heel belangrijk’, zegt projectleider dr. Matthijs de Jong, hoofd Vertalen bij het Nederlands Bijbelgenootschap. ‘Zij kunnen ons vanuit de praktijk attenderen op gevoeligheden van bepaalde vertaalkeuzes waar we zelf nog niet aan hadden gedacht.’
De masterclass geeft inzicht in het revisieproces aan de hand van voorbeelden. Er is ruimte voor vragen en suggesties. Deelnemers kunnen bovendien van tevoren hun vragen over vertaalkeuzes en –problemen voorleggen.
 
Data en locaties
De masterclasses vinden plaats op:
Woensdag 11 april – Waalwijk: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 10
Vrijdag 13 april – Assen: Het Noorderlicht, Scharmbarg 37
Maandag 16 april – Hardenberg: ’de Esch’, Hessenweg 47, Heemse (gem. Hardenberg)
Dinsdag 17 april – Alphen aan den Rijn: ’t Kruispunt, Van Nesstraat 2
Maandag 23 april of donderdag 17 mei – Zeeland, plaats nader te bepalen
Maandag 28 mei – Apeldoorn: Hofstad, Hofveld 52
Maandag 4 juni – Rhenen: Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1
Woensdag 6 juni – Zeist: Noorderlichtkerk, Bergweg 92b
Vrijdag 8 juni – Heerenveen: Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1
Donderdag 14 juni – Alkmaar: De Blije Mare – Inmmanuelkerk, Kajakstraat 60.
 
Aanmelding
Belangstellenden dienen zich uiterlijk een week voor de bijeenkomst aan te melden via bijbelgenootschap.nl/masterclass. Deelname is kosteloos en telt mee als studieresultaat voor wie meedoet aan de Permanente Educatie voor predikanten in de PKN.