Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

Bespiegelingen van Bijbelse thema's

Van 1 februari tot en met 4 mei 2018 wordt in de Sint-Janskerk van Gouda een expositie gehouden van olieverfschilderijen van Paul Boer. In de noorderbeuk is een selectie van zijn schilderijen te zien: bespiegelingen van Bijbelse thema’s.

Paul maakt in zijn schilderijen veel gebruik van thema’s die al eeuwenlang telkens opnieuw worden verbeeld, zoals ‘De oogst’, het lijden van Jezus in ‘Ghetsémané’ (naar een ets van Rembrandt), de christelijke deugden in ‘Het huis van barmhartigheid’ en de wederkomst van Christus in de ‘Confrontatie’.

Het Woord verbeelden, leidt tot spiegelingen en spirituele kunst, tot een moment stilstaan bij een verbeelding van het koninkrijk van God. Dat kan een reflectie zijn op Gods schepping, of een expressie van een Bijbels verhaal. Het werpt een blik op wat God de mens voorspiegelt.

Vrij toegankelijk i.c.m. entree voor de kerk (museumkaart geldig)
Meer informatie kunt u vinden op de website van de kunstenaar: www.paul-art.eu