Sidon is een stad aan de Middellandse zee. De naam van de stad kan dan ook vertaald worden naar 'visserij' of 'vissersplaats'. De naam komt in het Oude Testament ook als voornaam voor.

Is de naam Sidon populair in Nederland?

Sidon komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen, maar wordt gebruikt voor beide. De naam komt echter amper voor in Nederland. 

Heeft Sidon een negatieve betekenis?

Sidon als grote handelsstad stond symbool voor decadentie en overheersing, gelijksoortig aan Babylon en andere grote, 'heidense' steden.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Sidon terugvinden?

De naam Sidon is onder andere te vinden in de Bijbelboeken Genesis 10:15 en Matteüs 11:21.

Wie of wat was Sidon?

Sidon de stad wordt vaker in de Bijbel genoemd dan Sidon de persoon, en de stad wordt vaak in één adem genoemd met de stad Tyrus. Deze steden staan bekend als grote kosmopolitische centra, omdat het handelssteden aan de kust waren die met het hele Middellandse Zeegebied, van Spanje tot Turkije, in contact waren.

De persoon Sidon wordt voornamelijk in stamboomlijsten genoemd als een nabije afstammeling van Noach. Noach's zoon Cham kreeg een zoon die Kanaän heette, en zijn oudste zoon was Sidon. 

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.