Nikodemus

Niko - Nicodemus - Nico

Bijbelse naam Nikodemus

Nikodemus komt van de Griekse woorden nikè  en demos, en betekent 'overwinning van het volk', een erg passende naam in de voornamelijk democratische Griekse stadstaten. De naam was daardoor ook erg populair in de oudheid en weidverspreid door het Middellandse Zee-gebied.

Is de naam Nikodemus populair in Nederland?

De naam Nikodemus was redelijk populair tussen 1950 en 1970, en zeker de afgeleiden Niko en Nico worden veel gebruikt in Nederland. 

Heeft Nikodemus een negatieve betekenis?

De betekenis van Nikodemus zelf is niet negatief, toch heeft het bij veel christenen een enigszins negatieve connotatie. Zijn naam is namelijk redelijk sterk verbonden aan het beeld van de Farizeeën dat het Nieuwe Testament schept. 

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Nikodemus terugvinden?

De naam Nikodemus is onder andere te vinden in Bijbelboek Johannes 2:22.

Wie was Nikodemus en wat deed hij?

Nikodemus is een Farizeeër. Jezus vertelt hem dat men opnieuw geboren moet worden om het koninkrijk van God te zien. Nikodemus snapt niet hoe iemand die al oud is opnieuw de moederschoot in kan gaan om geboren te worden. Hierop antwoordt Jezus dat men opnieuw geboren moet worden met water en geest. Hij maakt het verschil tussen een menselijke en geestelijke geboorte, en aardse en hemelse dingen.

In dit Bijbelgedeelte komt ook één van de beroemdste bijbelverzen voor: 'want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.