Netanja

Netanya

Bijbelse naam Netanja

Netanja, ook verwant aan Natan en Nathaniel, heeft dezelfde Hebreeuwse oorsprong als Natan: 'God gaf'. Het betekent dus zoiets als 'geschenk van God'. Een hedendaagse stad 30 kilometer ten noorden van Tel Aviv heet Netanya. 

Is de naam Netanja populair in Nederland?

De naam Netanja komt amper voor in Nederland, maar kan voor zowel mannen als vrouwen gebruikt worden. Dit kan misschien liggen aan het feit dat het in de Bijbel een mannennaam is, maar in het Nederlands namen die eindigen op -a vaker vrouwelijk zijn.

Heeft Netanja een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Netanja is positief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Netanja terugvinden?

De naam Netanja is onder andere te vinden in Bijbelboek 2 Koningen 25:23.

Wie was Netanja en wat deed hij?

Netanja behoort tot de koninklijke familie van Juda. Zijn vader heet Elisama en zijn zoon heet Jismaël. Vooral zijn zoon wordt bekend: hij vermoord gouverneur Gedalja en de zijnen, die door Nebukadnessar zijn aangesteld na de verwoesting van Jeruzalem. Netanja wordt alleen genoemd in de vorm 'Jismaël, de zoon van Netanja'.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.