Nebukadnessar

Nebuchadnezar

Bijbelse naam Nebukadnessar

De naam is Akkadisch van origine, en was de naam van meerdere Babylonische koningen. Nebukadnessar is een Hebreeuwse verbastering van Nabû-kudurri-uṣur, wat iets betekent in de trant van 'oh Nabu, bescherm mijn eerstgeboren zoon'. Nabu was god van onder andere de wijsheid in Babylon. 

Is de naam Nebukadnessar populair in Nederland?

De naam Nebukadnessar komt helemaal niet voor in Nederland, misschien omdat de naam oude Babylonische goden aanroept of omdat hij zo lang en moeilijk is. De naam kent ook geen kortere varianten.

Heeft Nebukadnessar een negatieve betekenis?

Ja, de naam heeft in de christelijke cultuurgeschiedenis een negatieve bijklank, omdat het de naam van meerdere Babylonische koningen was. De stad Babylon wordt geassocieerd met de Babylonische ballinschap en de verwijzingen naar Babylon als verleidster en symbool van de zonde in Openbaring. 

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Nebukadnessar terugvinden?

De naam Nebukadnessar is onder andere te vinden in Bijbelboek 2 Koningen 24:1.

Wie was Nebukadnessar en wat deed hij?

Nebukadnessar verwoest Jeruzalem en zet de Babylonische ballingschap op touw. Daarnaast speelt hij een grote rol in het leven van Daniël: hij laat Daniël naar het hof komen en laat hem de taal van de Chaldeeën leren. Nebukadnessar hoort de profetische woorden van Daniël aan en gooit Daniël in de oven nadat hij weigert te knielen voor een gouden beeld. Toch is er ook ontzag: Nebukadnessar prijst twee keer de naam van de Heer nadat hij grote wonderen ziet.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.