Nebo kan waarschijnlijk afgeleid worden van Nabu, de naam van een Mesopotamische god. Nabu was god van de wijsheid, het schrift, schriftgeleerden en de kunsten. In Israël waren er een berg en nabijgelegen stadje dat Nebo heetten. Verder heeft het connotaties met de Arabische woorden voor voorspellers en profeten. 

Is de naam Nebo populair in Nederland?

De naam Nebo komt amper voor in Nederland, en in 2014 zijn er maar 5 mensen met die naam in het land. De naam is voornamelijk een mannennaam.

Heeft Nebo een negatieve betekenis?

Ja, de betekenis van Nebo zelf is niet per se negatief, maar het is wel verwant aan een afgod.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Nebo terugvinden?

De naam Nebo is onder andere te vinden in Bijbelboek Numeri 32:3.

Wie was Nebo en wat deed hij/zij?

Nebo is de naam van de berg die Mozes beklimt en vanaf waar hij het hele Beloofde Land ziet liggen. De berg ligt in het huidige Jordanië, ten oosten van de Jordaan. Vanaf de top van de berg kan je veel van het omliggende land zien liggen. Mozes zou volgens Deuteronomium 34 het hele Beloofde Land te zien hebben gekregen zijn door de Heer. Mozes krijgt echter ook te horen dat hij het nooit zal betreden, en vervolgens sterft hij en wordt hij door de Heer begraven op de berg. Deuteronomium 34 vermeldt dat nog steeds niemand weet waar precies hij begraven is. Volgens het apocriefe boek 2 Makkabeeën zou de Ark van het Verbond door Jeremia op de berg Nebo verborgen zijn. In 1933 is er een oud Byzantijns kerkje en klooster uit de vierde eeuw na Christus gevonden op de top van de berg. 

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.