Naftali

Naphtali

Bijbelse naam Naftali

Naftali of Naphtali betekent 'mijn worsteling' in het Hebreeuws. Deze uitleg van de naam wordt expliciet genoemd in Genesis 30 bij de geboorte van Naftali, zoals vaak gedaan wordt in Genesis en het Oude Testament. 

Is de naam Naftali populair in Nederland?

De naam Naftali komt zowel bij mannen als vrouwen voor, maar is erg zeldzaam. Ook komt hij voornamelijk voor bij mensen van joodse afkomst, en dan voornamelijk mensen die in Israël zijn geboren en naar Nederland zijn gekomen. 

Heeft Naftali een negatieve betekenis?

De betekenis van 'Naftali' kan negatief worden uitgelegd: een worsteling heeft een negatieve connotatie. 

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Naftali terugvinden?

De naam Naftali is onder andere te vinden in Bijbelboek Genesis 30:8 en Matteüs 4:13

Wie was Naftali en wat deed hij?

Naftali is de zoon van Jakob en Bilha, de dienstmaagd van Rachel. Rachel kan het niet verdragen dat haar zuster Lea kinderen van Jakob krijgt, terwijl ze zelf kinderloos blijft. Rachel geeft haar dienstmaagd aan haar man om kinderen voor haar te krijgen.

Naftali werd naar de worsteling tussen Leah en Rachel vernoemd. De betekenis van de naam Naftali wordt dus in de Bijbel expliciet genoemd (Gen. 30). Uiteindelijk zou Naftali de stamvader van een van de Israëlische stammen worden. 

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.