De naam Maleachi betekent ‘mijn boodschapper’, ‘mijn gezondene’, of ‘mijn engel’. Maleachi is een Bijbelboek, vernoemd naar de profeet Maleachi. Vermoedelijk was dit niet zijn eigen naam, maar noemde hij zichzelf alleen zo. 

Is de naam Maleachi populair in Nederland?

De naam Maleachi wordt weinig gegeven aan jongetjes in Nederland. In 2009, 2010 en 2011 kreeg steeds één jongetje deze naam. Hierna is de naam niet meer gegeven in Nederland. De Engelse vertaling, Malachi, is de laatste twintig jaar wel redelijk populair in Amerika en staat daar op plaats 127. 

Heeft Maleachi een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Maleachi is positief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Maleachi terugvinden?

De naam Maleachi is onder andere te vinden in Bijbelboek Maleachi 1:1

Wie was Maleachi en wat deed hij?

Maleachi is de laatste, twaalfde, profeet van het Oude Testament. Over de profeet Maleachi zelf is niet veel bekend, behalve dat hij het Bijbelboek heeft geschreven. Het hoofdthema van het Bijbelboek is het verbond dat God heeft gesloten met de priesters en met het volk. God verlangt oprechte toewijding van zijn volk. Je hoort het verwijt dat de mensen twijfelden aan dat verbond en dat ze daar ontrouw aan zijn geweest. De teksten in Maleachi roepen de lezers op tot inkeer en trouw. Ook kondigt Maleachi de komst van de Messias aan, voorafgegaan door de profeet Elia. Hij spreekt verder nog van de dag van Jahweh, die spoedig aanbreekt. 

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.