Maazja

Maäzja - Masha - Marcha

Bijbelse naam Maazja

Maäzja betekent iets als 'vertroosting van de Here'. Het is een Slavische jongensnaam. De meisjesnaam Mascha is een vervoeging van Maäzja, dit is de Slavische variant van Maria.

Is de naam Maazja populair in Nederland?

De naam Maäzja komt voor zover bekend niet voor in Nederland. Vervoegingen Mascha is in 2009 twee keer gegeven maar vanaf 2011 niet meer, in Rusland is de naam wel wat populairder. Marcha is ook geen populaire naam en wordt jaarlijks enkele keren gegeven in Nederland. 

Heeft Maazja een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Maazja is positief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Maazja terugvinden?

De naam Maazja is onder andere te vinden in Bijbelboek 1 Kronieken 24:18

Wie was Maazja en wat deed hij?

Maäzja (Maazja) is een leviet en een afstammeling van Aäron. Hij is een van de priesters die is ingedeeld voor het dienstrooster voor priesters, ten tijde van koning David. Maäzja is de laatste, de 24ste priester op wie het lot valt. Volgens de indeling moeten de priesters aantreden in Gods tempel, om daar plichten te vervullen die hun voorvader Aäron voor hen heeft vastgelegd op bevel van God.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.