meisje

Op zoek naar een Bijbelse meisjesnaam? Je vind hier een lijst met meisjesnamen met betekenis, vindplaats in de Bijbel en populariteit.

Filter op:
  • Alles
  • Jongens
  • Meisjes
  • Neutraal
We hebben helaas geen naam kunnen vinden met deze filter.
Bijbelse naam Abia

Abia

Abiam

Abia betekent Hebreeuws voor 'Jahweh is mijn vader'. Het is de naam van de koning van Juda, die leefde omstreeks 915-912 voor Christus.

Ontdek naam

Bijbelse naam Abigail

Abigail

Abigaïl - Gail - Gael - Abby

De Bijbelse naam Abigail is Hebreeuws voor 'de vader verheugt zich' of 'vader der toejuiching'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Ada

Ada

Adele

De Bijbelse naam Ada is afgeleid van de Hebreeuwse naam Adah, wat 'versiersel' of 'schoonheid' betekent.

Ontdek naam

Bijbelse naam Adina

Adina

Dianne - Dian - Diana - Dionne - Dione

De naam Adina betekent iets als 'goddelijk' of 'nobel'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Adonia

Adonia

Sidonia - Sonja - Antonia - Anthony

De naam Adonia betekent in het Hebreeuws 'de Heer is mijn God'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Adora

Adora

Dora - Door - Dorien

De naam Adora heeft verschillende betekenissen, die sterk met elkaar te maken hebben. De naam betekent waarschijnlijk iets als 'geschenk', 'aanbeden' of 'geliefd'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Adriël

Adriël

Adrie - Adriana - Adriëlle - Adriënne

In het Hebreeuws zou het iets als 'Gods kudde' betekenen, vanuit het Aramees is het te vertalen als 'Mijn hulp is van de Heer'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Amal

Amal

Amalia

Amal kan in het Hebreeuws zowel 'zwoegen' of 'harde werker' als (drager van) 'last' betekenen, de naam wordt gerelateerd aan werk of arbeid. Het wordt ook wel vertaald met misleiding of zonde.

Ontdek naam

Bijbelse naam Amam

Amam

Aman - Amanda

De Hebreeuwse naam Amam betekent zoiets als ontmoetingsplaats, eenheid, vereniging. Amam is ook een Hebreeuws werkwoord en betekent zoiets als 'verduisteren', of minder letterlijk: 'geheim maken'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Anna

Anna

Anne - Annemiek - Annelies - Anniek - Hanna - Nina

De Bijbelse naam Anna is afgeleid van de Griekse vorm van de naam Hanna, dat 'lieflijke', of 'bede om genade' betekent.

Ontdek naam

Ariël

Ariël

Ariel - Ariëla - Ariëlla

De naam Ariël kan in het Hebreeuws zowel 'leeuw van God' als 'vuurhaard (op het altaar van) God' betekenen. De profeet Jesaja gebruikt 'Ariël' in Jesaja 29 ook als naam voor de stad Jeruzalem.

Ontdek naam

Arje

Arje

Arjen - Arjan - Arja

De naam Arje kan verwijzen naar twee Hebreeuwse woorden: het woord voor 'leeuw', en het woord voor 'plukken' of 'verzamelen'.

Ontdek naam

Arnon

Arnon

Arno - Arnold

Arnon is een Hebreeuwse jongens- en meisjesnaam die waarschijnlijk iets als 'spoedende stroom', 'rivier' of 'haastend' betekent. Die naam is toepasselijk: zowel een Bijbelse rivier die uitmond op de Dode Zee als een Franse rivier dragen deze naam.

Ontdek naam

Artemis

Artemis

De betekenis van de naam Artemis is onduidelijk. Het zou iets als 'stroom bedwongen' kunnen betekenen.

Ontdek naam

Asa

Asa

Asha - Masha

Asa is een Hebreeuwse naam die 'dokter' of 'hij die geneest' betekent. Enigszins ironisch, omdat koning Asa van Juda uit de Bijbel sterft aan een ziekte aan zijn voet.

Ontdek naam

Bijbelse naam Asia

Asia

Asiah - Asiyah - Aisha

Asia betekent 'oost'. In de Bijbel was Asia een provincie.

Ontdek naam

Bijbelse naam Baruch

Baruch

Baruchi - Boruch

Baruch betekent 'gezegend'. In de Bijbel staan meerdere personen met zijn naam. De bekendste Baruch is een leerling van de profeet Jeremia. Hij schreef op wat Jeremia dicteerde.

Ontdek naam

Bijbelse naam Bernice

Bernice

Berenice - Berniss

Bernice betekent 'drager van de overwinning' of 'zegebrengster'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Bunni

Bunni

Bonnie - Bonny

Bunni komt van het Hebreeuwse werkwoord ‘bana’ wat ‘bouwen’ betekent.

Ontdek naam

Bijbelse naam Chloë

Chloë

Chloè - Chloe

Chloë betekent “jong groen” of “jong scheut”. Haar naam komt slechts een keer voor in de Bijbel. In dit Bijbelgedeelte heeft Paulus het over Chloë’s huisgenoten, maar niet over Chloë zelf.

Ontdek naam

Bijbelse naam Claudia

Claudia

De Bijbelse naam Claudia vindt haar oorsprong in de Romeinse naam Claudius. De naam betekent 'opgeslotene' of 'gevangene', maar mogelijk ook 'mank' of 'kreupel'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Damaris

Damaris

Damaris haar naam betekent 'geliefde'. Ook zou het 'kalf', 'jong meisje' of 'prinses' kunnen betekenen.

Ontdek naam

Bijbelse naam Danna

Danna

Dana - Dan(n) - Dannah - Dania - Danno

Haar naam betekent 'God is rechter'. Danna is de vrouwelijke variant van de naam Daniël, die dezelfde betekenis draagt.

Ontdek naam

Bijbelse naam Debora

Debora

Deborah - Debbie - Debby

De naam Debora betekent 'Honingbij', of 'Haar woord'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Delila

Delila

Delilah - Delylah - Delija - Delijah

De naam Delila kent verschillende betekenissen. 'de smachtende' wordt vaak gebruikt, maar ook 'trage' of 'lusteloze' zijn mogelijke vertalingen. Ze staat bekend als 'kwetsbaar'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Dilan

Dilan

Dylan(n) - Dylann - Dillan - Dillen - Dyllan - Dylen

Dilan betekent waarschijnlijk 'plaats van kalebassen' of 'trouw'. De laatste komt tot uitdrukking in de Bijbel.

Ontdek naam

Bijbelse naam Dina

Dina

Dinah - Dien

Dina betekent 'oordeel' of 'vrouwelijke rechter'. In de Bijbel was Dina de enige dochter van Jakob en Lea.

Ontdek naam

Bijbelse naam Dorkas

Dorkas

Dorcas

Dorkas betekent 'hinde' of 'gazelle'. Een gazelle staat bekend om haar sierlijke bewegingen.

Ontdek naam

Bijbelse naam Dotea

Dotea

Dorotea - Dorothea - Dotea - Dorthea - Dorothéé - Dorothee - Theodora

Dotea betekent waarschijnlijk iets als 'geschenk', 'geliefd' en 'aanbeden'. In de Bijbel komt Dotea voor als een van de vele plaatsen waar koning Nebukadnezar met zijn leger naartoe trekt.

Ontdek naam

Bijbelse naam Edna

Edna

Eddy

De naam Edna kan vanuit het Hebreeuws vertaald worden met 'lieflijkheid', of 'tederheid'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Eli

Eli

De naam Eli betekent 'verheffing', 'opgang' en 'verhoogd'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Elia

Elia

De naam Elia betekent 'Mijn God is de Here'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Elim

Elim

Elin - Eline

Elim betekent '(grote) bomen' en verwijst naar een oase met zeventig palmbomen en twaalf waterbronnen, die Mozes en het volk tegenkwamen toen ze de uittocht uit Egypte begonnen waren.

Ontdek naam

Bijbelse naam Elisa

Elisa

Elise - Els

De naam Elisa betekent 'God is zijn redding' en komt van het Hebreeuwse 'Elisaios'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Elisabet

Elisabet

Elisabeth - Elsbeth

De naam Elisabet betekent 'God heeft gezworen', wat vermoedelijk duidt op de belofte dat Elisabet een zoon zou krijgen.

Ontdek naam

Bijbelse naam Elkana

Elkana

Elkana betekent 'wie door God is geschapen' of 'wie God heeft verkregen'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Emmaüs

Emmaus

Emmaüs - Emma - Emmie - Emily - Emmy

De Bijbelse betekenis van Emmaüs is 'warme baden'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Eva

Eva

Zoals in Genesis 3 staat geschreven, betekent Eva 'moeder van de levenden' of 'adem van leven'. Haar naam komt van het Hebreeuwse Chavah; 'de leven gevende'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Febe

Febe

Phae - Fee - Phoebe

Deze naam betekent 'helder', 'lichtend' of 'rein'. Febe was een dienstverlenende vrouw die belangrijk was voor de gemeente van Kenchrea.

Ontdek naam

Bijbelse naam Gera

Gera

Gerry

De naam Gera betekent 'sterk' of 'dapper met de speer'. Het is niet bekend of deze persoon in de Bijbel ook daadwerkelijk zijn naam te danken had aan zijn vaardigheden.

Ontdek naam

Hadassa

Hadassa

De Bijbelse naam Hadassa betekent in het Hebreeuws iets als 'Mirte'. Dat is een plant die in de Bijbel een aantal keer genoemd wordt.

Ontdek naam

Hagar

Hagar

De Bijbelse naam Hagar betekent waarschijnlijk iets als 'vlucht', of 'vreemde vluchteling'.

Ontdek naam

Hanna

Hanna

Hannah - Anna - Johanna - Hanne

De naam Hanna betekent vanuit het Hebreeuws 'God heeft mij begenadigd' of 'genade van God'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Hizkia

Hizkia

Hizkia betekent 'Kracht van de Heer'. De Hizkia die de meesten kennen (uit 2 Koningen) stond bekend als een deugdzame koning.

Ontdek naam

Izebel

Izebel

Isabel

De betekenis naam Izebel is niet helemaal duidelijk. Het zou vertaald kunnen worden met 'onbewoond', of 'niet bewoond'.

Ontdek naam

Jada

Jada

Jade - Jadith - Jaden - Jayda

De Hebreeuwse meisjesnaam betekent 'wijs' of staat voor een groene edelsteen.

Ontdek naam

Jaël

Jaël

Jael - Jaelynn - Jaelle - Yaël

De naam Jaël draagt verschillende betekenissen. Meestal wordt het vertaald met iets als 'berggeit'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Jara

Jara

Yara

Jara zou ‘prinses’, ‘lente’, maar ook 'honingraat', ‘aarden’ of ‘waterkan’ kunnen betekenen.

Ontdek naam

Bijbelse naam Jedaja

Jedaja

Jedaja betekent ‘de Heer loven’.

Ontdek naam

Bijbelse naam Jedidja

Jedidja

Jedidja betekent ‘lieveling van de Heer.’

Ontdek naam

Bijbelse naam Jerusa

Jerusa

Yerusha

Jerusa betekent ‘nalatenschap’, ‘bezit’ of ‘verbonden’.

Ontdek naam

Jiska

Jiska

De Bijbelse naam Jiska betekent zoiets als 'De Heer ziet' of 'Hij heeft het overzicht'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Johanna

Johanna

Hanna - Hanneke - Janneke - Joanne

Johanna betekent 'God is genadig' of 'God is verzoenend'. Afkomstig van de Hebreeuwse naam Yochanan. Yo verwijst naar God en Chanan betekent 'genadig zijn'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Jora

Jora

Jora is afgeleid van het Hebreeuwse woord Yarah, wat ‘regen’ betekent.

Ontdek naam

Judit

Judit

Judith - Juud

Judit is de vrouwelijke versie van Juda. Haar Franse naam geeft de afkomst van de naamdraagster aan en betekent 'uit Judea'.

Ontdek naam

Julia

Julia

Juul - Julie

Julia komt maar één keer voor in de Bijbel en haar Latijnse naam betekend: 'jongeling' of 'gewijd aan Jupiter'.

Ontdek naam

Junia

Junia

Junia

De naam Junia wordt voornamelijk voor meisjes gebruikt en betekent in het Latijn 'de jongeling' of 'gewijd aan Jupiter'.

Ontdek naam

Keïla

Keïla

Kaylee

Keïla is een Hebreeuwse meisjesnaam. Keïla was een stad die hoorde bij de stam van Juda. De naam betekent waarschijnlijk 'vesting' of 'bergrug', maar het zou ook 'slank' of 'eerlijk' kunnen betekenen.

Ontdek naam

Bijbelse naam Laïs

Laïs

Laïs was de voormalige naam van de stad Dan.

Ontdek naam

Bijbelse naam Lea

Lea

Leander - Leo

Vanuit het Hebreeuws vertaald betekent Lea 'vermoeid'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Lot

Lot

Lotte - Charlotte

Lot is afgeleid van het Hebreeuwse wordt 'lut'. Dit betekent 'verborgen' of 'gesluierd'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Lydia

Lydia

Lidia 

De naam Lydia betekent letterlijk ‘vrouw uit Lydië’, maar kan ook iets als 'nieuwgeborene' betekenen.

Ontdek naam

Bijbelse naam Malkia

Malkia

Malki - Malkiël - Malkiel

De naam Malkia betekent ‘Yahweh is koning’, of 'koning van God'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Manasse

Manasse

De naam Manasse betekent ‘doen vergeten’.

Ontdek naam

Bijbelse naam Manoach

Manoach

Manoa - Noach - Zanoach - Manoch - Jaroach - Janoach

Manoach is een hebreeuwse naam en de betekenis is 'vrede' en 'rust'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Mara

Mara

Maartje - Marit - Myra - Mora - Mira

De naam Mara betekent 'bitter'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Maria

Maria

Marie - Marieke - Mary

De naam Maria betekent 'schoonheid' en 'ster van de zee'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Mattanja

Mattanja

Mathanja - Mattie - Matteo - Matty

Mattanja betekent 'Geschenk van God'.

Ontdek naam

Micha

Micha

Mika - Michel - Michelle

De naam Micha betekent 'wie is als God'. Het is afgeleid van Michaël.

Ontdek naam

Michal

Michal

Mikal

De Bijbelse naam Michal zou afgeleid kunnen zijn van Michaël, en daarmee 'wie is als god' betekenen, maar het zou ook iets als '(water)beekje' kunnen betekenen.

Ontdek naam

Mirjam

Mirjam

Miriam

De betekenis van de Bijbelse naam Mirjam is niet helemaal zeker. Het zou iets als 'opstand' of 'rebellie' kunnen betekenen. Andere bronnen spreken van iets als 'geliefd door…'.

Ontdek naam

Mosa

Mosa

De betekenis van de Bijbelse naam Mosa is iets als 'oorsprong'. Het kan ook iets als 'uitgang', 'opkomst' of 'ras' betekenen.

Ontdek naam

Myra

Myra

Myrthe - Mirthe

De Bijbelse naam Myra betekent waarschijnlijk iets als 'mirre' of 'zalf'. Het zou ook kunnen afstammen van Mara, wat 'bitter' betekent.

Ontdek naam

Bijbelse naam Naftali

Naftali

Naphtali

Naftali of Naphtali betekent 'mijn worsteling' in het Hebreeuws.

Ontdek naam

Bijbelse naam Noömi

Naomi

Noömi - Noami - Noémi - Nine

De Hebreeuwse naam Naomi betekent 'lieflijk', 'zalig' of 'aangenaam'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Netanja

Netanja

Netanya

Netanja, ook verwant aan Natan en Nathaniel, heeft dezelfde Hebreeuwse oorsprong als Natan: 'God gaf'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Noa

Noa

Noa komt uit het Hebreeuws en betekent 'beweging' of 'gebaar'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Orpa

Orpa

Oprah - Ophra - Orfa

Deze Hebreeuwse meisjesnaam kan iets als 'nek' of 'reekalf' betekenen.

Ontdek naam

Bijbelse naam Priscilla

Priscilla

Prisca - Prissy - Pricilla

Priscilla is af te leiden van het Latijnse priscus dat 'oud, eerwaardig, vroeger, voormalig' betekent.

Ontdek naam

Bijbelse naam Rachab

Rachab

Rahab - Ray - Racha

De naam betekent zoiets als 'breed', 'wijd' of 'groot'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Rachel

Rachel

Rachelle - Rochelle - Richelle - Raquel - Rosalie

Rachel betekent 'ooi', een woord voor vrouwelijk schaap.

Ontdek naam

Bijbelse naam Rebekka

Rebekka

Rebecca - Becky - Rivka

Rebekka heeft de betekenis 'gebonden, maar wordt soms ook vertaald als 'gezekerd' of 'beveiligd'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Rhode

Rhode

Rho

Rhode is een meisjesnaam, afgeleid van het Griekse woord 'rhodon', wat 'roos' betekent.

Ontdek naam

Bijbelse naam Ruth

Ruth

Anne-Ruth - Ruthie - Ruta - Rita - Rue

Ruth betekent 'vriendin' of 'vriendschap'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Safir

Safir

Saffira - Safiya - Sifrah - Saphira

De naam Safir komt waarschijnlijk van de naam Saffira, wat 'helder juweel' of 'schoonheid' betekent.

Ontdek naam

Bijbelse naam Salome

Salome

Salome betekent iets als 'vrede van Sion'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Sara

Sara

Sarah - Sarai

Sara betekent iets als ‘vorstin’ of ‘heerseres’.

Ontdek naam

Bijbelse naam Sefanja

Sefanja

Zefanja

Sefanja, of Zefanja, betekent ‘de heer beschermt’, of ‘verborgen door God’.

Ontdek naam

Bijbelse naam Sem

Sem

Sam

Sem is de Nederlandse vorm van de Hebreeuwse naam Sjem. Dit betekent simpelweg ‘naam’, maar staat ook voor ‘goede naam’, of ‘roem’.

Ontdek naam

Sen

Sen

Shen - Senna - Senne

Deze naam komt van het Hebreeuwse woord 'shen'. Dit woord betekent 'tand' en is verwant aan het werkwoord shanan, wat 'slijpen' of 'verscherpen' betekent.

Ontdek naam

Set

Set

Seth

De naam Set of Seth komt uit het Hebreeuws en betekent 'geplaatst', 'aangesteld' of 'aangewezen'. Het zou ook iets als 'vervanging' of 'vergoeding' kunnen betekenen.

Ontdek naam

Siba

Siba

De betekenis van de naam Siba is moelijk te achterhalen omdat gelijksoortige namen en woorden erg veel voorkomen in Midden-Oosterse talen. Vermoedelijk betekent het iets als 'standbeeld' of 'plantenvezel'.

Ontdek naam

Sicha

Sicha

Sicha is een mannennaam van Hebreeuwse afkomst en betekent 'conversatie' of 'spraak'. Het wordt ook wel vertaald met 'dorstig' of 'droogheid'.

Ontdek naam

Sidon

Sidon

Sidonia

Sidon is een stad aan de Middellandse zee. De naam van de stad kan dan ook vertaald worden naar 'visserij' of 'vissersplaats'. De naam komt in het Oude Testament ook als voornaam voor.

Ontdek naam

Sifra

Sifra

Sifra is een vrouwennaam die maar één keer in de Bijbel voorkomt. De naam is Hebreeuws van afkomst en betekent ‘schoonheid’ of ‘lieftalligheid’.

Ontdek naam

Simeon

Simeon

Simon - Shimon - Simone - Simona

De naam Simeon betekent 'Hij heeft gehoord', en kan dan als 'God heeft geluisterd' geïnterpreteerd worden.

Ontdek naam

Simi

Simi

Shimei

Simi of Shimei is verwant aan de namen Ismaël en Simon, en betekent 'God heeft geluisterd'. Het wordt ook wel eens vertaald met 'beroemd'.

Ontdek naam

Simon

Simon

Simone - Simona - Simeon - Simi

De naam Simon heeft twee verschillende betekenissen. In het Hebreeuws komt het van Shimon en betekent het 'Hij heeft gehoord', oftewel 'God heeft geluisterd'. Letterlijk vanuit het Grieks vertaald betekent het iets als 'platneus'.

Ontdek naam

Sion

Sion

Xion - Zion - Zenith

Sion betekent waarschijnlijk iets als 'vesting' of 'versterkte stad'. Het zou ook iets als 'verdroogd land' of 'verdord land' kunnen betekenen.

Ontdek naam

Sippora

Sippora

Zippora

De naam Sippora is een Hebreeuwse benaming voor meisjes. Het betekent letterlijk 'vogeltje'.

Ontdek naam

Sora

Sora

De Bijbelse naam Sora betekent waarschijnlijk zoiets als 'verslagen', of 'plaats van horzels'. Het is geen persoonsnaam, maar de naam van een stad in de Bijbel.

Ontdek naam

Susanna

Susanna

Susi - Susa - Susan - Suzanne - Suus

Susanna is een afgeleide van Susan en betekent iets als 'lelie' of 'roos'. Het wijst op grote schoonheid. De naam wordt enkel gebruikt voor vrouwen.

Ontdek naam

Tabita

Tabita

Tabitha - Talita

De letterlijke betekenis van Tabita is 'vrouwelijke gazelle', of mogelijk ook 'herderziende'.

Ontdek naam

Tamar

Tamar

Thamar

De Bijbelse naam Tamar betekent waarschijnlijk iets als 'palmboom'.

Ontdek naam

Tirsa

Tirsa

Tirza - Thirza

De Bijbelse naam Tirsa betekent iets als 'bekoorlijk', 'genot' of 'lieflijk'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Wanja

Wanja

Vanja

De naam Wanja (of Vanja) betekent zoiets als 'God is verzoenend', of 'zacht'.

Ontdek naam

Bijbelse naam Wasti

Wasti

Vasthi

De naam Wasti (of Vasthi) betekent 'beeldschoon', 'als een roos' en 'mooie vrouw'.

Ontdek naam