Jeremia betekent 'door de Heer aangewezen', maar kan ook met ‘God zal sterk maken’ worden vertaald. Jeremia wordt gerekend tot de ‘grote profeten’ van het Oude Testament. Hij was de zoon van Hilkia en wordt herinnerd als een fel criticus van de politiek-religieuze verhoudingen in het koninkrijk Juda. 

Is de naam Jeremia populair in Nederland?

Jeremia is een zeldzame naam, en wordt maar enkele keren per jaar gegeven. Er wonen ruim honderd mannen/jongens met de naam Jeremia in Nederland en er zijn zo’n tien meisjes/vrouwen die deze naam dragen. 

Heeft Jeremia een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Jeremia is positief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Jeremia terugvinden?

De naam Jeremia is onder andere te vinden in het Bijbelboek 2 Kronieken 35:25 en Matteüs 2:17

Wie was Jeremia en wat deed hij?

Jeremia is een bekende profeet. Hij is de zoon van priester Hilkia en bezit veel grond. Jeremia ziet zijn volk lijden en hij zegt ze dat dit gebeurt omdat ze ontrouw zijn aan God. Hij roept de Israëlieten op om zich te bekeren. Zijn vaak kritische profetieën worden niet altijd enthousiast ontvangen door de heersende kringen. Hij wordt verbannen uit de tempel in Jeruzalem en koning Jojakim laat rollen met Jeremia’s uitspraken verbranden. Wanneer Jeruzalem wordt ingenomen door Nebukadnesar, die Israëlieten in ballingschap naar Babylonië stuurt, blijft Jeremia zo lang mogelijk in Jeruzalem. Dat wordt te gevaarlijk en een groep Judeeërs voeren hem tegen zijn wil in mee naar Egypte.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.