Deze naam betekent ‘lieveling van de Heer.’ Toen koning David een zoon kreeg, noemde hij hem Salomo. God wilde echter dat hij zijn zoon Jedidja zou noemen, en stuurde Nathan om hem dit te vertellen.  

Is de naam Jedidja populair in Nederland?

Jedidja is geen populaire naam. Jaarlijks krijgen zo’n tien meisjes en één of twee jongens deze naam. In totaal wonen er zo’n 350 meisjes/vrouwen en 25 jongens/mannen in Nederland met de naam Jedidja.  

Heeft Jedidja een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Jedidja is positief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Jedidja terugvinden?

De naam Jedidja is te vinden in het Bijbelboek 2 Samuel 12:25

Wie was Jedidja en wat deed hij?

In 2 Samuel 12 is te lezen dat koning David zijn zoon verliest. Profeet Nathan heeft David verteld dat dit zou gebeuren als straf voor de slechte dingen die hij heeft gedaan. David is namelijk verantwoordelijk voor de dood van de Hethiet Uria, in de strijd tegen de Ammonieten. Hierdoor kan David met de weduwe van Uria, Batseba, trouwen. De zoon die David met Batseba krijgt, sterft als straf aan een ziekte. David troost zijn vrouw Batseba, slaapt met haar en krijgt een zoon die hij Salomo noemt. Het kind is geliefd door God en krijgt van Hem, bij monde van de profeet Nathan, de naam 'Jedidja'.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.