Jaël

Jael - Jaelynn - Jaelle - Yaël

De naam Jaël draagt verschillende betekenissen. Meestal wordt het vertaald met iets als 'berggeit'. De naam Jaël wordt in Nederland aan jongens en meisjes gegeven. 

Is de naam Jaël populair in Nederland?

Jaël is zowel een jongens- als een meisjesnaam. Het is echter geen populaire naam in Nederland.

Heeft Jaël een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Jaël is positief. 

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Jaël terugvinden?

De naam Jaël is onder andere te vinden in het Bijbelboek Rechters 4:17. 

Wie was Jaël en wat deed zij?

In de tijd van de rechters is het volk Israël onderworpen aan de macht van koning Jabin van Kanaän. Zijn legeraanvoerder heet Sisera. Het volk roept tot God om hulp. Hij verhoort de gebeden door Debora, die aan Barak de opdracht geeft om de strijd aan te gaan met Sisera. Wanneer Sisera Barak en zijn mannen ziet aankomen, zorgt God ervoor dat er paniek uitbreekt onder de manschappen. Iedereen wordt gedood en Sisera vlucht. Hij komt bij Jaël terecht. Zij stelt hem gerust, maar slaat in zijn slaap een tentpin door zijn hoofd. Zo brengt God koning Jabin – door onder andere Jaël – een zware nederlaag toe.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.