Ezechiël

Ezekiel

Bijbelse naam Ezechiël

Ezechiël is Hebreeuws voor 'sterk is God' of 'hij die door God versterkt zal worden'. Ook kan er de betekenis 'God is machtig' aan worden toegekend. Ezechiël profeteerde over de ondergang van Jeruzalem, maar ook over het herstel en de wedergeboorte van Israël; het stuk waar God sterk maakt. 

Is de naam Ezechiël populair in Nederland?

In Nederland zijn 41 jongens die de naam Ezechiël dragen als voornaam. Wat opvalt is dat er 99 jongens zijn die Ezechiël dragen als tweede naam. De laatste keer dat er een jongen zo werd genoemd, was in 2010. De vervoeging Ezekiel dragen 16 jongens. 

Heeft Ezechiël een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Ezechiël is positief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Ezechiël terugvinden?

De naam Ezechiël is terug te vinden in Bijbelboek Ezechiël 1:1

Wie was Ezechiël en wat deed hij?

Ezechiël is een profeet van God die leeft in de tijd van de Babylonische ballingschap. De kern van het bijbelboek dat zijn naam draagt is door hemzelf geschreven.

Ezechiëls profetieën gaan over Gods oordeel voor de omringende volken van Israël, over de ondergang van Jeruzalem, maar ook over de wedergeboorte en het herstel van Israel, de vereniging van de twaalf stammen en de nieuwe tempel in Jeruzalem. Naast profetieën krijgt Ezechiël twee keer een opdracht van God, om een (eerdere) profetie of voorspelling te visualiseren voor het volk. Deze gaan over de goddeloosheid van het volk en de stammen.

Naast profetieën krijgt Ezechiël twee keer de opdracht van God om een (eerdere) profetie te visualiseren voor het volk. Deze gaan over de goddeloosheid van het volk en de stammen. 

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.