De naam Eljakim betekent 'God bevestigt'. Het wordt ook wel vertaald met 'God doet opstaan'

Is de naam Eljakim populair in Nederland?

De naam Eljakim is niet populair in Nederland en wordt nog maar zelden gebruikt. Er zijn 34 mannen die deze naam dragen. In 2016 is er één jongen die deze naam kreeg. 

Heeft Eljakim een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Eljakim is positief. 

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Eljakim terugvinden?

De naam Eljakim is onder andere te vinden in het Bijbelboek 2 Koningen 18:18 en Matteüs 1:13. 

Wie was Eljakim en wat deed hij?

Eljakim is de opvolger van Sebna als hofmeester aan het hof van koning Hizkia. De baan wordt Sebna ontnomen wegens goddeloosheid en daarom krijgt de godvrezende Eljakim zijn baan. In het veertiende regeringsjaar van Hizkia neemt de koning van Assyrië de versterkte steden van Juda in en stuurt zijn opperbevelhebber naar koning Hizkia. Eljakim staat hem te woord, samen met Sebna en Joach. De bevelhebber raakt ervan overtuigd dat ze de rest van het rijk van Hizkia ook kunnen veroveren. Als Hizkia dit hoort, scheurt hij zijn kleren en zendt hij Eljakim en Sebna naar de profeet Jesaja. Zelf gaat hij naar de tempel. Zijn gebeden worden verhoord: een engel van God doodt het leger van Assyrië en ze trekken zich voorgoed terug. 

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.