De naam Eliab betekent '(mijn) God is vader'. 

Is de naam Eliab populair in Nederland?

De naam Eliab is in Nederland niet populair. Er zijn slechts 6 mannen die deze naam dragen. Over andere landen die deze naam zouden gebruiken, is te weinig bekend. In 2016 is er één jongen die de naam Eliab kreeg. 

Heeft Eliab een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Eliab is positief. 

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Eliab terugvinden?

De naam Eliab is onder andere te vinden in het Bijbelboek Numeri 1:9. 

Wie was Eliab en wat deed hij?

In het tweede jaar na het vertrek van het volk van Israël uit Egypte, krijgen Mozes en Aäron de opdracht om alle (weerbare) mannen van Israël te tellen. Uit iedere stam van het volk moet een man hen daarbij te hulp komen. Uit de stam van Zebulan is dat Eliab, de zoon van Chelon. Eliab wordt later legeraanvoerder van de mannen die hij in zijn stam kan vinden, in totaal 57.400 mannen.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.