De naam Eli betekent 'verheffing', 'opgang' en 'verhoogd'.

Is de naam Eli populair in Nederland?

De naam Eli maakt sinds 2009 een spurt, met als hoogtepunt 43 geboortes in 2016. De naam wordt zowel aan vrouwen als aan mannen gegeven. De mannen winnen met 423 naamdragers, tegenover 30 bij de vrouwen. 

Heeft Eli een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Eli is positief. 

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Eli terugvinden?

De naam Eli is te vinden in onder andere het Bijbelboek 1 Samuel 1:3 en Matteüs 27:46. 

Wie was Eli en wat deed hij?

Eli is een hogepriester, en komt uit het nageslacht van Aäron, de eerste hogepriester. Hij is hogepriester in Silo, de stad waar na de verovering van het land de tent van de samenkomst wordt ingericht en de tabernakel is. Eli is veertig jaar rechter over het volk en leidt Samuel, de zoon van Hanna, op in de tempel. Hij heeft zelf twee zonen, Hofni en Pinehas. Beiden zijn ook priester, maar zondigen. Eli doet hier echter niets aan. Hofni en Pinehas komen allebei om in de strijd tegen de Filistijnen. Dit bericht doet Eli zoveel, dat hij achterover valt en zijn nek breekt.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.