Bijbelse naam Dafne

Haar naam betekent 'laurierblad'. De laurier werd vroeger gezien als symbool voor overwinning en onvergankelijkheid. In de Bijbel was Dafne een stad in Egypte. Toen de Judeeërs waaronder Jeremia de Heer niet gehoorzaam waren, gingen ze naar Egypte en kwamen ze aan in Dafne.

Is de naam Dafne populair in Nederland?

De naam Dafne komt niet vaak voor. In 2008 werden er 3 meisjes geboren met haar naam. In 2016 is dit aantal verdubbeld. De naam gespeld als Daphne is bekender. In 2016 kregen 63 meisjes Daphne als naam.

Heeft Dafne een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Dafne is positief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Dafne terugvinden?

De naam Dafne is te vinden in Bijbelboek Jeremia 2:16

Wie was Dafne en wat deed zij?

De Judeeërs moeten hun verwoeste stad Juda verlaten, omdat ze de Heer niet gehoorzaamden. De Judeeërs komen aan in Dafne, een stad in Egypte. De Heer richt zich daar tot de profeet Jeremia en zegt dat slechts enkelen dit zullen overleven en vanuit Egypte naar Juda zullen terugkeren. Ook spreekt de Heer een profetie uit over Egypte: Egypte zal verwoest worden en alle afgoden zal Hij vernietigen. Er zal angst heersen. Over Dafne zegt Hij dat het er niet meer licht wordt, daar zal een einde komen aan de rijkdom en trots van Egypte.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.