Is de naam Barabbas populair in Nederland?

De naam Barabbas komt zelden voor en is dus geen populaire naam. De afgeleide naam Bas is wel populair. In 2015 werd deze variant aan 205 jongens gegeven. Bas wordt ook wel eens uitgelegd als afgeleide van de naam Sebastiaan, zijn naam betekent 'aanbeden'.

Heeft de naam Barabbas een negatieve betekenis?

Nee, de naam Barabbas heeft geen negatieve betekenis.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Barabbas terugvinden?

De naam Barabbas is terug te vinden in het Bijbelboek Matteüs 27:16.

Wie was Barabbas en wat deed hij?

In het Nieuwe Testament wordt Jezus Barabbas voorgesteld als een beruchte misdadiger, een moordenaar. Hij wordt in dezelfde tijd als Jezus gearresteerd en gevangen genomen. Het is in die tijd traditie dat er op het jaarlijkse pesachfeest een gevangene wordt vrijgelaten. Als Pilatus vraagt aan het volk wie hij moet vrijlaten roept het volk – op aandringen van de oudsten en hogepriesters – de naam van Barabbas. Zo wordt hij vrijgelaten.

Zijn naam betekent 'zoon van vader'. In de Bijbel werd hij Jezus Barabbas genoemd. Hij was een misdadiger die gevangen zat in dezelfde tijd als Jezus die de Messias werd genoemd. Het volk koos op het pesachfeest een gevangene die zou worden vrijgelaten. De menigte schreeuwde Barabbas en hij werd vrijgelaten.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.