Asaf komt van het Hebreeuwse 'asap', wat 'verzamelaar' betekent. Er zijn in de Bijbel meerdere mensen die deze naam dragen.

Is de Bijbelse naam Asaf populair in Nederland?

Asaf is in Nederland niet populair als babynaam, al lijkt hij een bescheiden comeback te maken: waar tussen 2009 en 2013 geen enkel jongetje deze naam kreeg, werden in 2014 zes en in 2015 vijf pasgeboren jongens Asaf genoemd.

Heeft de naam Asaf een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van de Bijbelse naam Asaf is niet negatief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Asaf terugvinden?

De naam Asaf is te vinden in de Bijbelboeken: 2 Koningen 18:18 en Matteüs 1:7.

Wie was Asaf en wat deed hij?

De bekendste Asaf is een Leviet, muzikant, zanger, dichter en ziener. Hij is een van de drie koorleiders aan het hof van koning David. Hij bespeelt de cymbalen. David geeft hem en zijn verwanten de taak dagelijks de diensten bij de Ark van het Verbond te verzorgen.

Asaf is waarschijnlijk de componist van een aantal psalmen: psalm vijftig en psalm 73 tot 83. Overlappende thema's van deze psalmen zijn het oordeel van God, de noodzaak van je houden aan zijn wet, lofprijzing en dankzegging. Ook beschrijft hij zijn worstelingen met God in sommige van deze psalmen.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.