Ariël

Ariel - Ariëla - Ariëlla

De naam Ariël kan in het Hebreeuws zowel 'leeuw van God' als 'vuurhaard (op het altaar van) God' betekenen. De profeet Jesaja gebruikt 'Ariël' in Jesaja 29 ook als naam voor de stad Jeruzalem.

Is de Bijbelse naam Ariël populair in Nederland?

Van 2008 tot 2010 kreeg geen enkele Nederlandse baby deze naam. Vanaf 2011 kreeg elk jaar wel minstens een jongetje of meisje de naam Ariël. Dat duurde tot 2016: toen kreeg geen enkele baby deze naam.

Heeft de naam Ariël een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van de Bijbelse naam Ariël is niet negatief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Ariël terugvinden?

De naam Ariël is te vinden in het Bijbelboek: 2 Samuel 23:20.

Wie was Ariël en wat deed hij?

Ariël is een van de leiders van de Judeeërs die in Ezra 8:16 door priester Ezra naar de heilige plaats Kasifja worden gestuurd, om Levieten te zoeken. Dit gebeurt in de tijd vlak nadat het volk in ballingschap heeft gezeten in Babylonië.

Als het Babylonische rijk is veroverd door Perzië, mogen de ballingen weer terug naar hun eigen land, als ze dat willen. Ruim vijftigduizend van hen doen dat. Het land en de tempel moeten weer opgebouwd worden, en de Levieten zijn nodig voor de tempeldienst. Ariël en zijn reisgenoten slagen in hun opdracht: in totaal brengen ze 269 Levieten mee terug. De tempeldienst kan dus worden hervat.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.