'Ara' en 'arja' zijn verbasteringen van het Hebreeuwse woord voor 'leeuw'. In het Oudgrieks kan ara 'vervloeking' betekenen.

Is de Bijbelse naam Ara populair in Nederland?

Ara is als meisjes- en jongensnaam niet populair. In de afgelopen tien jaar kregen elk jaar maximaal één meisje en één jongetje deze naam. Uitzondering hierop was 2010: toen werden er drie mannelijke en één vrouwelijke Ara's geboren. De naam Arja is iet populairder: er wonen momenteel ruim 200 Arja's in Nederland.

Heeft de naam Arja een negatieve betekenis?

Ja, de betekenis in het Oudgrieks (vervloeking) is negatief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Ara terugvinden?

De Bijbelse naam Ara vind je terug in Jozua 13:4.

Wie was Ara en wat deed hij?

Ara is een familiehoofd, stamvorst en 'beroemde, weerbare man' van de stam Aser van het volk Israël. Zijn naam komt slechts op één plek in de bijbel voor: 1 Kronieken 7: 38. Dat vers is onderdeel van een geslachtslijst met nakomelingen van Aser, die de achtste zoon van Jakob is en daarmee een van de stamvaders van het volk Israël. Ara’s broers heten Jefunne en Pispa en zijn vader Jeter.

Mogelijk is hij de vader van Ulla, die verderop in het geslachtsregister staat. Verder zegt de Bijbel niks over hem. Ook over zijn stam is weinig bekend. Wel weten we dat ze relatief welvarend waren, vanwege het vruchtbare gebied dat ze bewoonden.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.