Alexander

Alex - Alexia - Alexis - Lex

Bijbelse naam Alexander

Alexander is een Griekse naam die iets als 'beschermer van het volk' of 'verjager van mannen' betekent. 

Is de naam Alexander populair in Nederland?

De naam Alexander komt veel voor in Nederland, ruim 26.000 mannen hebben deze voornaam. Ook de afgeleide vorm Alex komt relatief vaak voor, en was in de jaren 2000 een populaire vorm: zo'n 7000 jongens heten Alex. 

Heeft Alexander een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Alexander is positief. 

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Alexander terugvinden?

De naam is onder andere te vinden in het Bijbelboek Marcus 15:21.

Wie was Alexander en wat deed hij?

De eerste Alexander die in de Bijbel wordt genoemd, is rondom de kruisiging van Jezus. Simon van Cyrene, de vader van Rufus en Alexander, wordt opgedragen het kruis van Jezus te dragen als Hij dat zelf niet meer kan. Er komen nog drie andere Alexanders voor in de Bijbel: een man uit het hogepriesterlijke geslacht, een jood die tijdens de oproer in Efeze probeert de mensen te bedaren en een kopersmid die een dwaalleer verkondigt en zich ernstig verzet tegen de apostel Paulus. 

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.