Abraham

Abram - Bram

Bijbelse naam Abraham

De Bijbelse naam Abraham betekent 'verheven vader'. Dit was de Chaldese naam van Abraham. Toen Abram door God werd gekozen om de stamvader te worden van Gods volk, werd hij Abraham genoemd, wat 'vader van vele volken' betekent. 

Is de Bijbelse naam Abraham populair in Nederland?

De Bijbelse naam Abraham is in Nederland niet populair, hoewel er nog steeds ruim 11000 mannen in Nederland deze naam dragen. Sinds 1910 is er een grote daling ingezet van het aantal jongens die deze naam krijgen. In 2016 waren dit er slechts 26, tegenover een piek van 477 geboortes in 1884.

Heeft Abraham een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van Abraham is positief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Abraham terugvinden?

De naam Abraham is te vinden in onder andere het Bijbelboek Genesis 17:5 en Matteüs 1:1.

Wie was Abraham en wat deed hij?

Abram is een rondtrekkende nomade. In Charan krijgt hij van God een nieuwe naam en een belofte, namelijk Abraham, 'vader van velen’. Hij verlaat Charan en trekt naar het land dat God hem zal wijzen. Abraham gehoorzaamt en gaat op reis. Hij trekt door het land Kanaän, waarbij hij altaren bouwt. Sarai twijfelt aan de belofte van de Heer en geeft haar slavin Hagar als bijvrouw aan Abraham. Hij verwekt bij haar een zoon, Ismaël. Als Abraham al op leeftijd is, komen er drie mannen bij hem die hem vertellen dat hij een zoon krijgt. Sarai moet er om lachen, maar wordt terechtgewezen. Een jaar later heeft hij een zoon gekregen, Izaak. Zo vervult God zijn belofte van vader van de vele volken.

Is deze naam speciaal voor jou of iemand uit je omgeving?

deel bijbelsenaam

Deel via:

Gerelateerde artikelen

10 Bijbelse namen die je niet kent

David, Goliat, Paulus – natuurlijk, die kennen we. Maar wie was Rispa ook maar weer? En Junia? En Mahersalalchasbaz? Hier de top 10 van minst bekende Bijbelse namen.

Alle vrouwen in de Bijbel in één lijst

Heb je ooit gehoord van de profetes Chulda, of weet jij nog wie koningin Atalja was? In deze lijst staan alle vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament opgesomd.

NBG adviseert over uitspraak bijbelse namen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een klemtoon-advies voor namen uit de Bijbel. In samenwerking met het Meertens Instituut werd een advieslijst opgesteld, met daarin de meest gebruikelijke uitspraak van 3500 bijbelse namen.