EO Metterdaad start noodhulpcampagne rond corona

'Vrijwilligers van Stichting Present brengen fruit en bloemen rond bij kwetsbare mensen'

Naar aanleiding van de coronacrisis is EO Metterdaad een noodhulpcampagne gestart. Ze werkt daarbij samen met de initiatiefnemers achter Nietalleen.nl en met de andere hulporganisaties in haar netwerk. Zij staan mensen in nood bij, in Nederland én wereldwijd.

Wat houdt de actie van EO Metterdaad precies in?
“Enerzijds willen we aandacht besteden aan de nood in Nederland, en projecten steunen voor mensen die hard worden getroffen,” zegt Nienke Bakker, projectcoördinator bij EO Metterdaad. “Anderzijds willen we het venster op de wereld zijn door te laten zien wat deze crisis wereldwijd betekent. Dat zien we meer dan ooit als onze taak. Wat betekent corona in Zuid-Amerika of Afrika? Ook in die landen willen we projecten steunen.”

Aan wat voor projecten in Nederland moet ik denken?
“We steunen bijvoorbeeld een project van Stichting Present, waarbij vrijwilligers van deze stichting fruit en bloemen rondbrengen bij kwetsbare mensen. Dat wordt ontzettend gewaardeerd door mensen die niemand meer zien of horen. Maar we steunen ook Kerk in Actie en diverse lokale diaconieën."

Wat betekent dit voor de lopende projecten die EO Metterdaad steunt?
“Bij lopende projecten kijken we vooral wat er op dit moment het hardst nodig is. Zo steunen we momenteel een project in Moldavië. Aanvankelijk ging het daar om zorg voor ouderen. Maar door de coronacrisis blijken nu ook voedselpakketten heel hard nodig te zijn. Daar passen we onze financiering dan zo veel mogelijk op aan.”

Wat betekent corona voor een land als Moldavië en andere kwetsbare landen in bijvoorbeeld Afrika?
“EO Metterdaad heeft vooral contact met de hulporganisaties ter plaatse. Wat we van hen horen, is dat veel lopende projecten stil komen te liggen. Dat betekent dat veel kinderen geen onderwijs meer krijgen en dat er geen zorg verleend kan worden. Het tweede probleem in die landen is een tekort aan beschermingsmiddelen als mondkapjes, handschoenen en zeep. Ook op preventiegebied moet er een grote slag gemaakt worden. Mensen weten vaak niet eens hoe je goed je handen wast. Daarnaast is het voor mensen moeilijk om aan eten te komen, omdat lokale markten sluiten. Als dit langer gaat duren, gaat de voedselvoorziening echt een probleem worden.
En dan heb ik het nog niet eens over wat er gebeurt als het virus in sloppenwijken uitbreekt. Laten we hopen en bidden dat dit niet gebeurt.”

Steun de projecten van Metterdaad

Deze projecten steunen? Maak dan een gift over op NL88 INGB 0000 300300 t.n.v. EO Metterdaad o.v.v. Corona.
Of bezoek de website: Metterdaad.nl/corona.

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons