'Jopie Huisman kreeg een opdracht van de Allerhoogste'

Blog van Annemarie van Heijningen

Verfkwasten

Sommige tips zijn goud waard. “Ken je het werk van Jopie Huisman?” vroeg mijn Groninger hartsvriendin me een aantal jaren geleden. Jopie Huisman, nee, nooit van gehoord.

“Je zult het mooi vinden,” zei ze en ze kocht voor mijn verjaardag een boek met zijn schilderijen. Ik bladerde, oppervlakkig-verwonderd en enigszins bevreemd. Waarom kiest een mens ervoor om oude, afgedankte rommel met zo veel liefde en precisie te vereeuwigen? Meer nog dan zijn werk, raakten me toen zijn teksten. Hij ontledigde zichzelf erin, liet zich kennen als een weerbarstig mens, een sjacheraar soms. Met maling aan regels en rangen, maar wonderlijk bewogen met het verworpene.

Mijn interesse was gewekt en dreef me onlangs richting Workum, naar het Jopie Huisman Museum. Het kan haast niet anders of de grootste cultuurbarbaar wordt daar in de kern geraakt. Dat iemand met enkel een penseel zo veel glans en glorie weet te leggen in spullen, te vies om met een tang aan te pakken, daar kun je eindeloos bij mijmeren en over mediteren. “Heeft u ook een bijbel?” vroeg een vrouw in de jaren tachtig per brief aan Joop. “U hebt zo’n grote gave van vertellen. Wat zou u de blijde boodschap goed aan mensen bekend kunnen maken.”

Ze had niet begrepen dat Huisman dit al deed. Zijn schilderijen vallen grofweg in drie categorieën uiteen. In zijn cynische periode zette hij met rake pennenstreken de mensheid neer, naakt in hun argwaan, achterklap en arglistigheid, hun hebzucht, leedvermaak en gierigheid. In het overgrote deel van zijn werk ligt het troostrijke verhaal dat God het verlorene zoekt. En in zijn fijnzinnige natuurschetsen ontmoet je een peilloze verknochtheid met de schepping en de Schepper. Een bevindelijk gereformeerde zou er zowaar de drie stukken in kunnen ontdekken: ellende, verlossing en dankbaarheid.

Ik weet niet of Huisman de Heidelberger in zijn broekzak had zitten, dat doet er ook totaal niet toe. Zeker is dat de Allerhoogste hem een bijzondere opdracht heeft gegeven, die hij met verve heeft voltooid.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons