‘Kliederkerk succesvolle missionaire activiteit’

'Jong en oud ontdekken samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen'

Kliederkerk succesvolle missionaire activiteit

Zo’n twintigduizend mensen hebben afgelopen jaar een van de ruim honderdzestig kliederkerken bezocht. Volgens de organisatoren bezoekt ruim de helft van de deelnemers (56%) geen andere kerkelijke activiteiten. Ruim een derde van de bezoekers is volgens hen helemaal niet gelovig. “Hiermee is kliederkerk een van de meest succesvolle missionaire activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland.”

Het concept kliederkerk bestaat vijf jaar, en naar aanleiding daarvan voerde de Protestantse Kerk Nederland een onderzoek uit naar het succes ervan. Nelleke Plomp, projectleider kliederkerk bij de Protestantse Kerk Nederland, is hoopvol, maar signaleert ook punten van zorg.

Wat is een kliederkerk precies?
“Het is een nieuwe vorm van kerk-zijn, waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Deelnemers zijn vooral kinderen jonger dan twaalf jaar en hun ouders. Op een aantal plaatsen komen ook grootouders met kleinkinderen.”

Vanwaar deze naam?
“De kliederkerk is geïnspireerd door het Engelse Messy Church, een initiatief van de Bible Reading Fellowship. Het maakt deel uit van een inmiddels wereldwijde ‘messy family’: er zijn zo’n vierduizend lokale Messy Churches, van Sydney tot Los Angeles en van Kaapstad tot Stockholm. Toen we zochten naar een Nederlandse vertaling van Messy Church, wilden we dat de chaos, het geklieder van het bestaan erdoorheen zou klinken. Want het idee van de kliederkerk is: vanuit de chaos van je gezin of je leven, kom je in een kerk waar je je kliederigheid mee mag nemen. Juist daar wil God doorheen werken.”

Het is een van de meest succesvolle missionaire activiteiten van de PKN. Hoe komt dat?
“Onder andere omdat het heel laagdrempelig is. Daardoor is de kliederkerk ook aantrekkelijk voor mensen die niet zo vaak of helemaal niet naar de kerk gaan. Met elkaar ontdek je een Bijbelverhaal, en je gaat zelf aan de slag met de uitwerking daarvan. Er zijn veel mensen die weinig meer met de kerk of geloven te maken hebben, maar wel de Bijbelverhalen willen meegeven aan hun kinderen. Dat kan bij de kliederkerk, zonder dat er een heel expliciete boodschap opgelegd wordt; die boodschap ontdek je zelf.
Wat ook uniek is aan deze kerkvorm, is dat je het met elkaar doet, samen met je kinderen. Waar de kinderen doordeweeks al vaak naar de opvang worden gebracht, zijn gezinnen in de kliederkerk juist samen.”

Een doorgewinterde kerkganger zal zeggen: ‘Leuk zo’n kliederkerk, maar ik mis de verdieping.’
“Dat is inderdaad een spannende. Juist omdat deze kerk voor alle leeftijden is, richten we ons nadrukkelijker op kinderen dan in een gewone kerk. Tegelijk ervaar ik zelf dat je op je eigen niveau verdieping kunt aanbrengen, omdat je je op een creatieve manier verdiept in een Bijbelverhaal.”

Zie je de kliederkerk als aanvulling op reguliere diensten, of als vervanging?
“Dat is heel verschillend. Er zijn een aantal pionierskliederkerken waarbij deze vorm het centrale kerkconcept is. Maar er zijn ook kerken die naast hun reguliere vieringen kliederkerken organiseren.”

Heeft de kliederkerk toekomst?
“Ja, en daarom willen we er ook met meer geld en mankracht mee aan de slag. We willen het aantal laten groeien naar driehonderd in 2023. Tegelijk is het spannend, want het is veel werk. Mensen starten vaak enthousiast, maar de uitdaging is om te blijven bestaan en te groeien.”

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons