Koerdische huiskerkleider vreest etnische zuivering in Syrië

'Dit gebeurt op slechts een paar honderd kilometer van Europa'

Zmnako Karem, leider van de Koerdische huiskerk in Amsterdam, ziet het als zijn taak om de nood van zijn volksgenoten in Noordoost-Syrië onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse overheid en de EU. Veel vertrouwen op een goede afloop heeft hij niet. “Dit betekent een etnische zuivering. Ik word er gewoon misselijk van.”

“Het is gruwelijk wat er op dit moment gaande is in het noordoosten van Syrië," stelt Karem. "Een paar jaar geleden hebben de Koerden samen met onder anderen de christenen het vuile werk voor het Westen opgeknapt door IS tot op zekere hoogte te verdrijven. En nu worden ze door de westerse mogendheden achtergelaten en voor de leeuwen – lees: Turkije – gegooid, die hen zullen afmaken. Want dat is wat er op dit moment gebeurt: er vallen bommen en onschuldige burgers komen om. Dat gebeurt niet op een andere planeet, maar slechts een paar honderd kilometer van Europa vandaan.”

Is er in de politiek te weinig aandacht voor?
“Ja. En daarom zet ik me in om de situatie aan te kaarten bij de Nederlandse overheid, maar ook bij de EU. Om te vertellen wat er nu gaande is. Want het is puur kwaad wat daar gebeurt en de situatie is buitengewoon zorgelijk. Het probleem is ook dat er steeds minder nieuws uit het gebied naar buiten komt, omdat alle westerse media en ngo’s uit het gebied vertrokken zijn.”

Wanneer heeft u voor het laatst contact gehad met iemand uit het gebied?
“Vorige week nog. Gisteravond hoorde ik dat alle burgers Kobani al ontvlucht zijn. Dus ik heb meteen de pastoor van de kerk daar gebeld en hij bevestigde dat de hele kerk is gevlucht. Hij is alleen achtergebleven, terwijl de stad gebombardeerd wordt.”

Wat betekent dit?
“Dit betekent etnische zuivering. Precies hetzelfde als wat we in 2018 in Afrin zagen gebeuren. De Koerden werden weggejaagd, hun land werd ingenomen en ze worden nu op allerlei manieren achtergesteld en gediscrimineerd. Ik hoop dat de EU uiteindelijk ingrijpt, maar ik houd mijn hart vast. Toen de Turken in 1915 een genocide op christenen pleegden, heeft ook geen enkele westerse mogendheid ingegrepen. Wat dat betreft heb ik weinig hoop.”

Wat moet de EU doen, volgens u?
“De Europese Unie is wel degelijk in staat actie te ondernemen richting Turkije om deze invasie te stoppen. Maar men is er niet toe bereid. De EU is bang voor de dreigementen van Erdogan. Wat de EU moet doen, is Turkije schorsen in de douane-unie. Want dat voelt Turkije meteen. Maar het enige wat de EU nu doet, is de actie van Turkije veroordelen. Tja, het zou wel heel raar zijn als je dit geweld níét zou veroordelen. Want het deugt van geen kanten. De Turkse aanval is volledig illegaal en heeft bovendien ook gevolgen voor onze vrijheid hier. Als de opmars verder doorzet, betekent dit dat er veel meer IS-strijders vrijkomen. Dan zijn we dus terug bij af als het gaat om het bestrijden van IS.”

Wat kunnen christenen in Nederland doen?
“Allereerst: bid voor vrede en rust. Bid voor de Koerden en de christenen die in dit gebied wonen. En steun de hulpacties die opgericht worden via het Rode Kruis of via kerken. Ten slotte: ga niet op vakantie naar Turkije. Want deze staat is een paar honderd kilometer verderop een bloedige oorlog aan het voeren.”

Beeld: ANP
Bijschrift: Koerden in Nederland demonstreren met een tocht door Den Haag en vragen aandacht voor de Turkse aanvallen in Noord-Syrië.

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons