'We zijn het niet eens, maar we zijn wel één'

Blog van ds. Arie van der Veer

Het gaat niet goed met de christenen in Nederland. Niet alleen het aantal christenen loopt drastisch terug. Ook de tegenstellingen nemen toe. Niet alleen tussen de kerken, maar ook binnen de kerken.

Waren die tegenstellingen er vroeger niet? Tussen kerken zeker. Nederland is sinds een paar eeuwen steeds meer verdeeld. Het aantal kerken en gemeenten nam weliswaar toe, maar het aantal christenen niet. Een groot verschil met zo’n 25 jaar geleden is volgens mij dat we nu anders met die verschillen omgaan. Klip-en-klaar wordt er door sommige mensen geschreven of gezegd: ‘dit is on-Bijbels’. Dus dit of dat kunnen en mogen we niet toestaan.

On-Bijbels

Als je iets niet zeker weet,  dan kun je nog met een ander praten. Maar als je iets on-Bijbels vindt, dan mag je dat niet dulden. Dát moet bestreden worden vinden we. Zo gaat het op dit moment in de kerk, maar ook in de maatschappij. Als jij bijvoorbeeld vindt dat homoseksualiteit zondig is, dan kan en mag je dat dus niet tolereren. Daar is geen speld tussen te krijgen. Maar het botst dan wel, omdat die ander iets anders in de Bijbel leest en het daar niet mee eens is.

Pijnlijk

Pijnlijk, zelfs verdrietig wordt het als die ander de Bijbel anders leest dan jij. Ik heb dat vaak meegemaakt. Uitgerekend bij de EO. Daar kwam ik broeders en zusters tegen die hun kinderen niet lieten dopen maar de grootdoop bijbels achtten. Zo stond het volgens hén in de Bijbel. Of mensen die vol vuur spraken op de opname van de gemeente en het duizendjarig rijk. Mensen die op zaterdag de sabbat hielden, en het houden van de zondag on-Bijbels vonden. En dan het onderwerp Israël. Hoe verschillend werd en wordt daar in de achterban over gedacht? Of het onderwerp ‘de vrije wil’. Kan een mens uit zichzelf kiezen voor Jezus?

Waarheid

Maar ook al botsten de meningen, toch vonden we een modus om met elkaar ons werk voort te zetten. We waren het eens over de hoofdzaken en beleefden de oecumene van het hart. Juist die ervaring leerde mij anders kijken naar de verschillen. Ik werd voorzichtiger met het gebruik van de kreet ‘on-Bijbels’. Heb ik de waarheid in pacht? Geldt voor mij niet dat ik slechts 'ten dele ken'? (1 Korintiërs 13:9)

Oecumene van het hart

Ik hoop dat die manier van samenwerken bij de EO mag blijven en in de kerken zal groeien. Wat ken je elkaar? De oecumene van het hart heeft mij geleerd op een andere manier naar andersdenkenden te kijken: We zijn het niet altijd eens, maar we zijn wel één.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons