Wat kunnen jij en ik deze week afschudden?

De '90 seconden' van dominee Baardmans

Jezus ons leert bidden in het Onze Vader: ‘Uw wil geschiede’. Het is losbreken van je eigen ik door tegen God te zeggen ‘Uw wil geschiede’. Wat kunnen jij en ik deze week afschudden?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons