Brief van Paulus in deze tijd

Wat zou hij ons nu vertellen?

in Geloven
Vrouw leest Bijbel

Wat zou Paulus aan óns schrijven? Op verzoek van Visie liet Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland, daar zijn gedachten over gaan. Misschien wel dit?

Een brief van Paulus, een leerling van Jezus Christus door de wil van God, aan jullie die in Nederland zijn, genade zij jullie en vrede van God onze Vader, door onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

Jarenlang heb ik ernaar verlangd om jullie te kunnen zien. Ik heb zo veel over jullie gehoord dat ik jullie graag had willen bezoeken. Ik heb gehoord van de fascinerende en verbazingwekkende vooruitgang die jullie hebben geboekt op wetenschappelijk gebied. Ik heb gehoord van jullie razendsnelle treinen en flitsende vliegtuigen, waardoor jullie afstanden kunnen overbruggen in een fractie van de tijd die ik in mijn dagen nodig zou hebben gehad. Wat een geweldige kansen voor het evangelie van onze Heer! Een heerlijke zegen.

Zo veel extra tijd

Ik heb gehoord van jullie grote medische vooruitgang, die heeft geresulteerd in het genezen van vele afschuwelijke plagen en ziekten, waardoor jullie leven veiliger maar ook langer is dan in mijn tijd. Jullie hebben zo veel extra tijd om het evangelie te verspreiden, ik zou er bijna jaloers van worden. Jullie hebben er zelfs een nieuw woord voor uitgevonden: supersenioriteit. De Heer heeft jullie geweldig gezegend.

Ook heb ik gehoord van de kleine tabletten die zo groot zijn als een mensenhand waar zelfs mijn brieven op te lezen zijn en waarmee jullie in no-time berichten kunnen verspreiden over de hele aarde. Wat een vreugde stroomt er door me heen als ik denk hoe eenvoudig alle mensen op aarde bereikt kunnen worden met het goede nieuws van het koninkrijk van God! Binnen jullie generatie zou de hele aarde het evangelie kunnen horen, iets waar ik alleen maar van kan dromen. Het zijn gezegende tijden, geliefde broeders en zusters. 

De Heer heeft jullie geweldig gezegend

Rijkste mensen op aarde

Ik heb gehoord van de materiële voorspoed waar jullie van kunnen genieten. Wat zorgen jullie goed voor elkaar; er zijn in jullie land geen mensen die sterven van de honger. Zelfs degene met de laagste uitkering behoort tot de 4 procent rijkste mensen op aarde. Jullie moeten stralen van geluk. Jullie schilder Pieter Bruegel de Oude heeft dat mooi vastgelegd op zijn schilderij Luilekkerland. Alleen al vanwege die afbeelding zou ik jullie graag bezoeken.

Maar als ik jullie van verre bekijk, vraag ik me af of jullie geestelijke vooruitgang evenredig is geweest met de wetenschappelijke vooruitgang. Het lijkt erop van niet. Alsof de neergang van het geestelijke gecompenseerd kan worden door de opgang van het stoffelijke. Begrijp me goed, jullie liefde voor de Meester is prijzenswaardig, maar de keuzestress waarmee jullie te maken hebben, werkt eerder verlammend dan dat het Gods missie helpt.

Jonge mensen

Er is zo veel te kiezen in jullie cultuur dat jullie werkelijk overal over moeten nadenken. Kies je het ene, dan kies je niet voor het andere en kennelijk geeft dat spanning. Vooral onder jonge mensen; werkelijk alles lijkt mogelijk te zijn. Wat een contrast met mijn dagen! Er viel niet heel veel te kiezen en het leven was een stuk rustiger. Er was weinig afleiding, zodat ik me volledig kon richten op de verkondiging van het evangelie. Weten jullie nog wat ik schreef aan de Romeinen? Ik liet hun weten dat ik steeds mijn uiterste best heb gedaan om het goede nieuws bekend te maken. Ik ging niet naar plaatsen waar anderen al over Jezus verteld hadden. Want het was niet mijn taak om verder te gaan met het werk van anderen.

Is jullie geestelijke vooruitgang evenredig met de wetenschappelijke vooruitgang?

De wedstrijd uitlopen

Via deze brief wil ik jullie aanmoedigen om de wedstrijd helemaal uit te lopen. Weet je nog dat ik christenen in mijn brief aan de Korintiërs vergelijk met hardlopers die meedoen aan een wedstrijd? Professionele wedstrijdlopers geven veel op in het leven om uiteindelijk de eerste prijs te kunnen winnen. Dat vergt doorzettingsvermogen, strategisch denken en veel training. Eigenlijk geldt dat ook voor de verspreiding van het evangelie, zeker in een wereld waar mensen zo makkelijk worden afgeleid als die van jullie. Ik begreep dat 90 procent van de zendelingen op pad gaat naar landen waar het evangelie al bekend is. Is dat een gevolg van het gebrek aan strategisch inzicht? Doen jullie maar wat? Want wat doen jullie met de mensen die in landen wonen waar geen kerken zijn en mensen geen kans hebben om het goede nieuws te horen? Die nooit een christen ontmoeten?

Maak gebruik van al jullie prachtige middelen en verspreid het evangelie tot in alle uithoeken van de wereld! Een derde van de wereldbevolking heeft nog nooit van onze Heer gehoord, terwijl slechts 3 procent van het beschikbare geld voor zending wordt gegeven aan zendelingen die in die delen van de wereld werken. Dat kan anders! Ik heb het grootste vertrouwen in jullie. Ik wil jullie aanmoedigen om de handen ineen te slaan en samen te werken aan de verspreiding van het goede nieuws van de Heer Jezus, zodat nóg meer mensen de keuze hebben om Hem te volgen.

Tot slot, vrienden, leef in vrede. Accepteer elkaar vol liefde, tot eer van God. Want ook Christus heeft jullie allemaal vol liefde geaccepteerd.

Tekst: Jan Wolsheimer

Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons