Bijbelgenootschap biedt hoop aan Venezolanen

'Door de gierende inflatie is een bijbel voor veel mensen te duur'

in Christelijk Nieuws
Bijbelgenootschap Venezuela

“Honger en wanhoop hebben mijn volk getroffen,” zegt Javier Chacon, directeur van het Bijbelgenootschap van Venezuela. Hij en zijn team proberen door te gaan met hun werk, want “de mensen hebben niet alleen brood nodig, ook hoop”, vertelt hij in een interview aan Peter Siebe van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Chacon woont en werkt in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Zijn vrouw en dochter verblijven in Mexico; voor studie, maar ook vanwege de kritieke toestand waarin Venezuela verkeert.

Hoe zou u het leven in Venezuela omschrijven?
Chacon: “Voedsel en medicijnen zijn schrikbarend duur geworden en de geheime politie luistert telefoons af. We kunnen ons werk bij het Bijbelgenootschap alleen blijven doen dankzij voedselbonnen en materiële steun van United Bible Societies (UBS). Dit is een samenwerkingsverband van 140 Bijbelgenootschappen.”

Tegen welke problemen loopt u aan in uw werk?
“Ons grootste probleem is het verspreiden van de Bijbel. Door de gierende inflatie en de instorting van de economie is een bijbel voor veel mensen te duur. En omdat benzine amper meer te krijgen is, is het transporteren van bijbels bijna onmogelijk.”

Van de 31 miljoen Venezolanen is zo’n 95 procent katholiek en circa 2 procent protestants. Hebben zij, gezien alle ellende, niet eerder brood nodig dan de Bijbel?
“Beide. We zouden de mensen niet helpen als we alléén brood geven en niet het evangelie. De Venezolanen hebben hoop nodig. Ze weten niet meer wat en wie ze kunnen geloven. Eerst geloofden ze Hugo Chavez en daarna zijn opvolger Maduro. Maar ze voelen zich bedrogen en weten niet meer wie ze kunnen vertrouwen.”

Wie of wat is uw houvast?
“Dat God belooft dat Zijn woord niet vruchteloos blijft. Net zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde vruchtbaar te maken. Lees Jesaja 55 vers 10 en 11 er maar op na.”

Wat kunnen christenen in Nederland voor gelovigen in uw land doen?
“Bid dat Venezolaanse medegelovigen hun licht laten schijnen in deze donkere tijd. Ook zijn er kinderbijbels nodig. Een meisje vertelde me dat ze graag wilde leren bidden en in de Bijbel lezen, maar dat ze geen bijbel heeft. Vaak is in gezinnen alleen een ouderwetse Spaanse bijbel aanwezig. Maar die is te moeilijk voor kinderen.”

Het Nederlands Bijbelgenootschap komt later dit jaar met een campagne voor het verspreiden van kinderbijbels in Venezuela.

Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons