Afval scheiden

Blog van Tijs van den Brink

Ik loop tegenwoordig regelmatig met een zakje restafval door m'n woonwijk. Dat zit zo. De gemeente waar ik woon, is begonnen met zogeheten 'omgekeerd afval inzamelen', ook wel 'bronscheiden' genoemd. Dit betekent dat ik bij ons thuis zelf mijn afval moet scheiden.

Nee, ik heb het niet over het apart inzamelen van papier, glas, groente-, fruit- en tuinafval (GFT), dat deden we natuurlijk allang. Ik moet nu ook de rest van het afval scheiden: plastic, metaal en drinkpakken (PMD) in de ene bak, de rest in een andere.

Die rest wordt niet meer thuis opgehaald. Die moet ik zelf naar een ondergrondse container bij mij in de wijk brengen. En daarom loop ik dus met mijn zakje door de wijk...

Ik weet niet of uw gemeente ook al ‘zo ver’ is, maar het valt niet mee. Want ik sta voortdurend in dubio: is dit PMD, of is dit rest? Een chipszak lijkt van plastic, maar is restafval. En wat te doen met verpakkingen die voor de helft van papier en voor de andere helft van plastic zijn? En o ja: heeft u ruimte voor drie vuilnisbakken in de keuken: PMD, GFT en rest? Ik niet.

De irritatie liep zo hoog op, dat ik voor het tv-programma NieuwLicht ben gaan uitzoeken of het zinnig is, het ‘gescheid’ bij mij thuis (en gewandel door de wijk). Mijn conclusie? Niet of nauwelijks. In Heerenveen bezocht ik een afvalverwerker die twee stapels afval naast elkaar heeft liggen: een stapel afval door de burgers gescheiden (bronscheiden) en een andere stapel afval door de machine gescheiden (dat heet nascheiden). Echt: de nascheid-stapel zag er netter uit! De afvalverwerkers vertelden me dan ook dat de afvalscheidingsmachine dit gewoon beter kan dan de (gemiddelde) mens.

Waarom loop ik dan toch door de wijk, volgens mijn wethouder? Bewustwording! Ik moet me ervan bewust worden dat ik veel afval produceer – en dat dit niet goed is. Met dat laatste ben ik het eens: het is echt nodig dat we afval en met name plastic terugdringen, want plastic gaat nooit meer weg.

Maar zou het niet veel effectiever zijn als de politiek zich richt op bedrijven die plastic op de markt brengen? Verbied het gewoon, voor zover niet strikt noodzakelijk!

Kom op, politiek: wees moedig! Gebruik de macht om bedrijven aan te pakken, in plaats van mij met m’n vuilniszakje door de wijk te dwingen

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons