Waarom gaan mensen geloven?

Blog van Andries

Met bovenstaande vraag bedoel ik mensen van buiten de kerk. Mensen die helemaal niet met het geloof zijn opgegroeid, maar die ergens in hun leven een keuze maken.

Onlangs interviewde ik iemand die na een ruig leven God had gevonden. Zijn vriendin was fervent atheïst: hij mocht van haar wel gaan geloven, als hij haar er maar niet mee lastigviel. Nu is zij aanbiddingsleider in een evangelische gemeente. Ik bedoel maar.

Tien jaar geleden sprak ik voor de radio vijftien mensen die vanuit het niets tot geloof waren gekomen. Sommigen na een lange weg, anderen van het ene op het andere moment. Sommigen na een intellectueel denkproces, anderen via een meer emotionele weg. Die gesprekken verschenen ook in het boek Niets is onmogelijk. Andries Knevel in gesprek met mensen die niet konden geloven.
De vraag waarom mensen gaan geloven, heeft me altijd gefascineerd. Waarin zit de aantrekkelijkheid van het christelijk geloof? Hoe is de heilige Geest aan het werk om mannen en vrouwen in verschillende levenssituaties Jezus te laten zien?

En trouwens, los van mijn fascinatie: het lijkt me de taak van de kerk om het evangelie aan zo veel mogelijk mensen te vertellen. Ver weg en dichtbij. Maar de kerk heeft een geschiedenis van ruim tweeduizend jaar die soms niet al te fraai is. We evangeliseren niet in een onontgonnen land. Toen een van mijn geïnterviewden tegen zijn vrienden zei dat hij Jezus had gevonden, antwoordden zij: “Je bent nu toch geen heilig boontje?” Leg dan maar eens uit dat het evangelie er juist niet is voor heilige boontjes, maar voor de grootste der zondaren, om met Paulus te spreken.
Vanwaar deze mijmering? Omdat ik dit najaar twee programma’s hoop uit te zenden (ik zal u er later meer over vertellen) waarin ik op onbedoelde en verrassende wijze mensen ontmoet die ooit atheïst of agnost waren, en nu vurig christen.

Want bij God is niets onmogelijk.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons