Onderzoek: dit vinden Nederlanders van hun relatie

We willen meer tijd met elkaar doorbrengen

‘Ja, ik wil.’ Welke bruid en bruidegom weten ten diepste wat ze op hun trouwdag beloven? Want samenblijven in mooie én moeilijke tijden valt niet mee. Alpha Nederland, organisator van de bekende Marriage Course, deed onderzoek naar Nederlanders en hun relatie. Wat is de basis van een goede verbintenis? En hoe maken we tijd voor elkaar?

Onze relatie krijgt een 8!

Gemiddeld geven Nederlanders hun relatie een 8,0. Ruim een op de drie geeft een hoger cijfer (9 of 10) en ruim een kwart gaat voor een lager cijfer (1 tot 7). De leeftijdsgroep 35 tot 49 jaar is minder tevreden (7,7) dan 65-plussers (8,3). Dit lijkt samen te hangen met de relatieduur: relaties met een duur tussen 11 en 20 jaar scoren lager dan kortere of langere relaties. Ook ouders van jonge kinderen geven hun relatie een lager gemiddelde (7,6). Wanneer er geen kinderen zijn, of wanneer zij het huis uit zijn, is de gemiddelde score hoger (8,3). Gehuwden en niet-gehuwden scoren hetzelfde.

Prioriteiten

Dit vinden we de tien belangrijkste aspecten in een relatie:

 1. Open en eerlijk zijn
 2. Zorgen voor elkaar
 3. Wederzijds respect
 4. Goed kunnen praten
 5. Naar elkaar luisteren
 6. Tijd voor elkaar nemen
 7. Vriendschap
 8. Elkaar begrijpen
 9. Gelijkwaardigheid
 10. Ruimte voor jezelf

We willen graag vaker gezamenlijke activiteiten ondernemen

Gezamenlijke activiteiten

Een op de tien ondervraagden zou niets willen veranderen aan zijn of haar huidige relatie. Mensen die wel verbeterpunten zien, zouden graag vaker gezamenlijke activiteiten met hun partner ondernemen en beter met elkaar kunnen praten. Bijna een kwart zou met de relatie stoppen als ‘het gevoel over is’; gehuwden zijn daar terughoudender in dan niet-gehuwden. Twee derde vindt dat hun partner goed kan luisteren; vrouwen vinden dat iets minder vaak dan mannen.

Aandacht voor elkaar

In de praktijk besteden partners ongeveer 19 procent van hun aandacht aan elkaar. Nederlanders tussen de 18 en 49 jaar besteden gemiddeld veel minder aandacht aan hun partner (13 procent) dan mensen van 50 jaar of ouder (25 procent). Stellen met kinderen tot 12 jaar hebben de minste aandacht voor hun partner (10 procent). Andere dingen die op een dag aandacht vragen, zijn:

 • werk, huishouden en school: 21 procent
 • kinderen: 15 procent
 • smartphone, tv, Netflix en internet: 13 procent
 • vrienden en familie: 12 procent
 • sport, hobby’s en huisdieren: 7 procent
 • overige dagelijkse bezigheden: 7 procent
 • vrijwilligerswerk: 6 procent

'Ons liedje'

Deze drie liefdesliedjes passen het best bij onze relatie:

 1. 'I will always love you' van Whitney Houston
 2. 'Just the way you are' van Bruno Mars
 3. 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij

Over het relatieonderzoek

Onderzoeksbureau Gr8 Purpose Research deed in opdracht van Alpha onderzoek onder duizend Nederlanders in een relatie. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de houding van Nederlanders ten opzichte van relaties en de bekendheid met de Marriage course. Het onderzoek richtte zich op Nederlanders van 18 jaar en ouder die getrouwd zijn of een relatie van ten minste één jaar hebben. Van alle ondervraagden is 28 procent 35 jaar of langer bij elkaar. Nog eens 20 procent is al meer dan 20 jaar bij elkaar. 70 procent is getrouwd en zo’n 40 procent heeft thuiswonende kinderen.

Hard werken

Zo’n 44 procent van de mensen is bewust bezig met het onderhouden van hun relatie. Concrete voorbeelden die ondervraagden daarbij noemen, zijn: alles bespreken, geen geheimen, elkaar helpen, samen iets ondernemen, elkaar waarderen en accepteren, belangstelling tonen, (geloofs) opvattingen delen en bewust tijd nemen. De rest, 56 procent, zegt niet (bewust) aan zijn of haar relatie te werken.

Ruzie

Geld is de aanleiding voor 20 procent van de ruzies. Andere heikele punten zijn: de taakverdeling in het huishouden, kinderen, (schoon)familie, werk en seks. Het zijn ouders van thuiswonende kinderen die het vaakst ruziën over onderwerpen die met kinderen te maken hebben. Hogeropgeleiden strijden vaker over het huishouden en de taakverdeling dan lageropgeleiden. Voor christenen lijken geld en de huishoudelijke taakverdeling iets minder vaak tot spanning te leiden. Stellen die hun relatie een hoog cijfer geven, ruziën aanzienlijk minder vaak dan stellen met lagere scores.

24 procent schakelt geen hulp in als de relatie onder druk staat

Hulp vragen

Als de relatie onder druk komt te staan, schakelt 24 procent van de mensen geen hulp in. Nog eens een kwart van de mensen weet niet wat hij of zij zou doen. Mensen die bij moeilijkheden wel hulp zoeken, gaan naar vrienden (23 procent), familie (21 procent), een relatietherapeut (10 procent), de huisarts (9 procent) of een psycholoog (7 procent). Ook wenden mensen zich tot de kerk, (zelfhulp)boeken, collega’s, online fora en relatiecursussen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons