Mannen vol vuur met een diep verlangen

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Ooit heeft iemand de profeten van het oude Israël ‘brandstichters van Godswege’ genoemd: Mannen vol vuur.

Hun vurige boodschap was vooral gericht tegen de valse profeten. Hun boodschap was niet de boodschap van God. Hun woorden waren wensdromen, om mensen een prettig gevoel te geven. Bekering kwam nauwelijks voor in hun vocabulaire. Ze stimuleerden de mensen alleen maar om door te gaan met hun eigen leven. Zij boden valse troost, goedkope genade. Ze profeteerden dat alles goed zou komen. De mensen konden rustig gaan slapen.

Haat

Maar de profeet Jeremia kon zijn mond niet houden. Hij verweet zijn vakbroeders in vlammende toespraken dat hun waarheid uit leugens bestond. Ze boden Israël valse hoop en goedkope genade. Jeremia werd daarom gehaat. Een persona non grata.

Bekering nodig

Zeker in spannende tijden wil een mens getroost worden en niet vermaand. De Israëlieten wilden horen dat hen een geweldige toekomst wachtte. Die boodschap bracht Jeremia niet. Omdat God dat van hem vroeg. Natuurlijk had hij liever een andere boodschap gebracht. Maar God vroeg het van hem. Waarachtige bekering was nodig.

Brandstichter van Godswege

Weet je wie ook zo’n ‘brandstichter van Godswege’ was? Jezus! Je zou het waarschijnlijk niet meteen achter Hem gezocht hebben. Maar Jezus heeft Zijn werk wel ooit zo omschreven: ‘Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!’ Dat is toch moeilijk te begrijpen.

‘Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!’ (Lucas 12:49)

Ik kan me best voorstellen dat je dat nooit in Jezus gezien hebt. Ja, Zijn voorganger Johannes de Doper was een echte ‘onruststoker’. Maar Jezus bracht vrede en riep de mensen op om bij Hem te komen en rust te ontvangen.

‘Ik zou graag willen dat het al brandde!’
Hoe kun je blij zijn met vuur?

Vuur zuivert

Vuur heeft voor ons vooral iets beangstigends, want het vreet alles op, is alles-verterend. Maar vuur is ook een manier om op te ruimen, schoon te maken. Zo ontsmet je een naald door hem in het vuur te houden.

Uit de psalmen en profeten kennen we het beeld van het vuur dat gebruikt wordt om het zilver uit de erts te smelten, om het te louteren en alle vuil eruit weg te branden. Zo blijft alleen het edele metaal over. Aan die functie van vuur heeft Jezus gedacht.
Hij was niet alleen gekomen om de zonden te dragen, maar ook om de zonden te ontmaskeren. Zijn woorden brachten de waarheid aan het licht. ‘Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!’

Het verlangen van Jezus

Misschien begrijp je dat verlangen van Jezus nu beter.
Jezus was geen pyromaan die brandsticht en dan gaat staan toekijken.
Jezus onderging als ‘brandstichter van Godswege’ Zelf de vuurdoop.
Opdat wij ‘brandschoon’ zijn.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons